Uge 4 Faste for den næste generation Del 2

Skrevet af Peter Tinggaard

Luk 4,14: [Efter fyrre dages faste … ] “Og Jesus vendte i Åndens kraft tilbage til Galilæa, og rygtet om ham spredtes over hele egnen.”

I sidste uge omtalte jeg en meget speciel oplevelse, som jeg havde i et DSB tog. Jeg var ved at læse en kapitel om “faste for den næste generation” i bogen “The Jesus fast”, da jeg mærkede en sådan kraft fra Helligånden strømme igennem mig, hvilket medførte, at jeg rent faktisk kom til at ryste synligt. Lige midt i toget med folk omkring mig! Det var på baggrund af denne oplevelse og de ting, som Gud talte til mig igennem den, at jeg blev ledt til at afholde en 40 dages bøn og faste for den næste generation. Det er denne Helligånds inspirerede fasteperiode, som skal afholdes fra onsdag d. 14 februar til søndag d. 25 marts –  i et tæt samarbejde imellem Aglow og Faste for Danmark.

Jeg er 100 % sikker på, at denne fastetid er Guds ide og derfor glæder jeg mig helt vildt til den. For hans ideer er trods alt en hel del bedre end vores ideer (så langt som himlen er over jorden … Es 55,9), og det er netop de planer, som er født af Gud, der sejrer over verden (jf. 1 Joh 5,4).

Faste for den næste generation

Lou Engle, som er forfatteren til den bog, jeg læste på toget, er lederen af bønne og faste bevægelsen, “The Call”. Det er en bevægelse, der har samlet hundredtusindvis af kristne til dage med bøn og faste, hvor de fleste af deltagerne er unge mennesker. Således har Lou virkelig haft succes med at antænde den næste generation. I hans kapitel om faste for den næste generation åbenbarer han, hvordan Gud ledte ham væk fra at fokusere på sin personlige tjeneste til i stedet at fokusere sine bønner og fastetider på at antænde den næste generation.

I 2009 ledte Gud Lou Engle og en række andre ledere fra International House of Prayer til at afholde en 40 dages faste i fællesskab. Mens Lou var ved at klargøre sig til denne tid, modtog han et profetisk ord fra en af bønnehusets ledere: “Lou, denne 40-dages faste er din Elijas-faste. Dens formål vil være at bane vejen for en dobbel portion over dine naturlige og åndelige børn. Det skal være en faste for generationerne.” Et par dage før selve fasten modtog Lou selv en drøm, hvori hans mave blev opereret af Gud – for at klargøre ham til en livsstil med faste som Daniels. Han fortalte ikke drømmen til nogen. Senere, mens han var i gang med selve fastetiden, modtog han en nedskreven drøm fra en kendt, kvindelig profet: I drømmen så hun en sovende Lou Engle, midt i en fastetid. Pludselig kom der 5 engle ind i rummet, som begyndte at operere hans mave. De tog “Daniels bog”, satte den i brand, og forseglede den inden i ham. Derefter skiftede scenen, og hun så et væld af unge mænd og kvinder, som samledes omkring Lou Engle. De havde alle trøjer på med teksten “torden sønnerne”.

Moses og Elijas

På dette tidspunkt havde Gud allerede talt til Lou Engle om faste for den næste generation. Han var blevet inspireret af både Moses og Elijas, som begge gennemførte en 40 dages fastetid, der banede vejen for deres efterfølgere. Moses fastede to gange 40 dage – og fik Josva som sin efterfølger. Elijas fastede 40 dage – og fik Elisa som sin efterfølger.

Mosebøgerne fortæller os, at Josva allerede var folkets hærfører og en slags næstkommanderende for hele folket under Moses ledelse, da han fik sin vigtigste klargøring til at overtage Moses´ lederskab. Gud ledte Moses til at tage Josva med op på bjerget, og derfor var han til stede, da Moses fastede to gange 40 dage for folket (5 Mos 9) – omringet af Guds herlighed. Denne oplevelse gav ham den samme lidenskab for Guds nærvær, som Moses havde. 2 Mos 33,9+11:Når Moses kom ind i teltet, steg skysøjlen ned og stod i indgangen til teltet,Og Herren talte med Moses ansigt til ansigt, som det ene menneske taler med det andet. Derpå vendte Moses tilbage til lejren. Den unge mand Josva, Nuns søn, der var i hans tjeneste, veg ikke fra teltet. Wow! Moses´ fastetider på bjerget havde skabt en søn, som var endnu mere sulten efter Guds nærvær end ham.

Kort efter sit berømte opgør med Baals præsterne på Karmels bjerg (1 Kong 18), bliver Elijas angrebet af et sådant dæmonisk angreb, at han flygter ud i ørkenen med et ønske om at dø. Han føler sig fuldstændig alene og forladt. Gud giver ham to omgange overnaturlig mad igennem en engel, som gør ham i stand til at gennemføre en 40 dages faste vandring igennem ørkenen, hvilket fører ham til Guds bjerg (Horeb = Sinai). Gud møder ham på bjerget i en sagte susen (jf. 1 Kong 19,12), og fortæller ham om Elisa, som han skal salve som sin efterfølger. Det er denne Elisa, som senere beder om og får en dobbel portion af Elijas´ salvelse. Således banede en 40 dages faste vejen for en profetisk efterfølger med endnu mere kraft og salvelse.

Når Gud kalder os til at faste for den næste generation, ønsker han altså at give os åndelige efterkommere som Josva og Elisa. Efterkommere, som bliver mere sultne efter Guds nærvær end vi er. Sønner og døtre, som med tiden kan få endnu mere salvelse og kraft i deres liv end det, vi bærer over vores liv. I denne sammenhæng er det også værd at tænke på, hvad Jesus udrettede igennem sin 40 dages faste. Han fastede for at bryde Satans magt, så han kunne sætte en hel generation af mennesker fri fra Satans magt. Men det var blot begyndelsen. Han bandt den stærke i ørkenen (Mark 3,27), så han kunne udsende sine unge disciple – to og to – med magt over hele fjendens hær. Senere overvandt han alle mørkets magter på korset, så vi som hans efterfølgere kunne udsendes med hans himmelske og jordiske magt (jf. Matt 28,18-20).

Bed derfor om

  • At Gud må antænde dit hjerte med en lidenskab for den næste generation.
  • At Gud må vise os konkrete unge mennesker, som vi kan investere vores liv i.
  • At vi på samme måde som Jesus må bane vejen for disciple, der kan gå ud med salvelse og myndighed.