Uge 29 – Jeg vil aldrig forlade jer!

Skrevet af Peter Tinggaard

Noget af det sidste, Jesus lovede sine disciple, før han drog tilbage til himlen, står skrevet i missionsbefalingen. Han erklærede: ”Mig er givet al magt i himlen og på jorden. Gå derfor hen og gør alle folkeslagene til mine disciple, idet I døber dem i Faderens og Sønnens og Helligåndens navn, og idet I lærer dem at holde alt det, som jeg har befalet jer. Og se, jeg er med jer alle dage indtil verdens ende” (Matt 28,18-20). Han gav dem et klokkeklart løfte, som de kunne bære med sig i deres hjerter, hvor end de kom hen. Han sagde, med andre ord: ”Fra nu af og indtil verdens ende vil der ikke komme en eneste dag, time eller sekund, hvor jeg vil efterlade jer alene!” Kort før sin død havde Jesus allerede lovet dem, at Faderen ville give dem en anden talsmand eller hjælper (svarende til Jesus), som skulle være hos dem ”til evig tid” (Joh 14,16). Om denne sandhedens ånd (Helligånden) havde Jesus sagt: ”I kender den, for den bliver hos jer og skal være i jer. Jeg vil ikke efterlade jer faderløse; jeg kommer til jer.”

Disse løfter fra Jesus var ikke kun for datidens disciple. De er fortsat gyldige og sande for enhver, der vil gøre Jesus til sin Herre og Mester. Således har Jesus givet os nogle grænsesprængende og overvældende løfter. Han lover, at han altid vil være hos os, og han peger på Helligånden som den, der er selve opfyldelsen på sit løfte. Helligånden, som er den tredje person i treenigheden, vil ikke bare være i nærheden af os eller være som en, der kommer og går. Nej, han vil tage bolig i os, og han vil aldrig nogensinde forlade os. Alle dage indtil verdens ende! Han vil åbenbare og repræsentere Faderen på en sådan måde, at vi aldrig vil være faderløse i denne verden (jf. Joh 14,18). Samtidigt vil han åbenbare og repræsentere Jesus på en så fuldstændig måde, at vi med frimodighed kan erklære: Jesus bor i mig! (jf. Ef 3,17, Gal 2,20 og 2 Kor 13,5). Selv om det reelt set er Helligånden, der bor i os.

Nogle af de udsagn, som Jesus udtaler om Helligånden, er faktisk dybt chokerende. Fx. erklærer han i Joh 16,7, at Ånden vil være så fantastisk til at gøre Faderen og Sønnen levende og nærværende for os, at livet med Helligånden vil være en forbedring eller en opgradering i forhold til det liv, som disciplene oplevede med Jesus på jorden. Derfor siger Jesus til disciplene i Joh 14,23, mens han var ved at lære dem om Helligånden: ”Den, der elsker mig, vil holde fast ved mit ord, og min fader vil elske ham, og vi skal komme til ham og tage bolig hos ham.” Med andre ord vil både Faderen og Sønnen tage bolig i os ved Helligånden. Wow!

Jesus lover os dog endnu mere end sit og Faderens nærvær igennem Helligånden. Han erklærer faktisk i Joh 14,12: ”Sandelig, sandelig siger jeg jer: Den, der tror på mig, han skal også gøre de gerninger, jeg gør, ja, gøre større gerninger end dem, for jeg går til Faderen; og hvad I end beder om i mit navn, det vil jeg gøre, for at Faderen må blive herliggjort i Sønnen.” Det er næsten ikke til at fatte. Jesus nøjes ikke med at give os sit nærvær. Han giver os også sin kraft. Han ønsker, at vi skal gøre de samme gerninger, som han selv gjorde … og endnu større gerninger! Derfor burde det ikke komme som en overraskelse, når Johannes mange år senere erklærede i 1 Joh 4,17b: ”for som han [Jesus] er, er også vi i denne verden.” Som kristne er vi nemlig placeret ”i ham” (2 Kor 5,21) og vi er blevet fuldgyldige arvinger til alt, hvad Jesus har ret til (Rom 8,17). ”I ham” har vi fået adgang til alle himlens åndelige velsignelser (Ef 1,3) og Gud har på forhånd givet os sit ”JA” til alle Bibelens løfter (jf. 2 Kor 1,20). Wow! Wow! Wow!

Gud, dine tanker om os, er langt større end de tanker, som vi selv har! Hjælp os til at tro på og leve ud fra de fantastiske løfter, som du har givet til os igennem dit Ord!

Bed derfor om:

  1. At vi må få en langt større åbenbaring af hvor virkelig og nærværende Gud er igennem Ånden.
  2. At det må kunne ses på landets kristne, at den evige Gud virkelig er nær! Både i form af tegn og undere og ved Guds mærkbare kærlighed.
  3. Bed Gud om at åbenbare sin nærhed for dit hjerte personligt i denne uge. Han elsker, når vi forventer sådanne ting af ham!