Velkommen!

Mit navn er Peter Tinggaard, og det er mig, som har skrevet og samlet det meste af indholdet til denne hjemmeside. Men siden skal ikke handle om mig. Jeg er blot den person, som Gud i sin nåde har udvalgt til at faciltere en bevægelse af fastende forbedere, som han selv vil oprejse, udruste og sætte i brand for Danmark. Hvis ikke dette er Guds projekt, vil det alligevel ikke lykkes!

Formålet med denne side er ganske enkelt at oprejse en mægtig, landsdækkende bevægelse af fastende forbedere, som vil stå sammen om at skabe vækkelse i Danmark.

Bibelen gør det meget tydeligt, hvad man skal gøre, når et land bevæger sig længere og længere væk fra Gud og derved har givet mørket mere og mere adgang. For Gud står altid klar til at redde landet. Han har en løsning, som han igennem Bibelen har givet os. En løsning, som både kan og vil ændre landets fremtid. Denne løsning er FASTE!

2 Krøn 7,13-14: “Hvis jeg lukker himlen, så der ikke kommer regn, hvis jeg befaler græshopper at æde landet, eller hvis jeg sender pest over mit folk,og mit folk, som mit navn er nævnt over, så ydmyger sig og beder og søger mit ansigt og vender om fra deres onde veje, da vil jeg høre dem fra himlen og tilgive deres synd og læge deres land.”

Joel 2,12: “Men selv nu siger Herren: Vend om til mig af hele jeres hjerte med faste, gråd og klage! Sønderriv jeres hjerte og ikke jeres klæder, vend om til Herren jeres Gud! For han er nådig og barmhjertig, sen til vrede og rig på troskab; han kan fortryde ulykken.”

Jak 4,8-10: “Hold jer nær til Gud, så vil han holde sig nær til jer. Gør jeres hænder rene, I syndere; rens jeres hjerter, I tvesindede! Sørg og græd i jeres elendighed; lad jeres latter afløses af sorg og jeres glæde af mismod. Ydmyg jer for Herren, så vil han ophøje jer.”

Så velkommen til denne hjemmeside. Jeg håber, at du vil blive inspireret og at du må få lyst til selv at faste. I hvert fald at din ånd må få lyst – dit kød kommer nok aldrig til at elske faste.

Faste for Danmark