Visionsgruppen

Målet med visionsgruppen er at have en gruppe modne bønneledere, der fungerer som en slags udvidet lederskab, hvor hver enkelt medleder bærer bevægelsen i sit hjerte og er med til at lede bevægelsens retning. Både ved at lytte til Gud og ved at dele tanker og fornemmelser med Peter. Det vil også være folk fra denne visionsgruppe, som kommer til at skrive ca. halvdelen af de “Ugens Ord”, som udsendes og lægges op på hjemmesiden ge efter uge. På nuværende tidspunkt er der 4 bønneledere, som har sagt ja til opgaven, men der vil løbende komme flere til. Her får I en kort præsentation af de fire.

Martin Mutale fra Apostolsk kirke i Aalborg og Brønderslev:
Sammen med sin kone og børn er Martin kommet til Danmark for at tjene Gud. Han er en salvet og meget udfordrende forkynder, der har et stort hjerte for Guds nærvær og for bønnen. Martin har igennem flere år været Peter Tinggaards faste bønnepartner og har derved stået sammen med ham i mange ting. Også omkring hele processen med at etablere tjenesten og bevægelsen Faste for Danmark. Han har stor indgang i mange internationale fællesskaber og vi håber, at han kan være med til at sprede nøden for Danmark og for bøn og faste til disse internationale kristne, som allerede praktiserer langt mere bøn og faste end de fleste danske kristne.

Mirjam Lauridsen fra Aarhus (og tidligere Svendborg):
Mirjam har igennem rigtig mange år været en medarbejder ved Ungdom med Opgave og har sammen med hendes mand haft ansvaret for en base i Svendborg. Ud fra denne base har Mirjam bl.a. ledt en række discipelskabs trænings skoler (DTSer). Hun har også båret et stort ansvar for Kings Kids arbejdet i Danmark igennem mange år, og har også et stort hjerte for bøn og især for Guds nærvær. Alle, der kender hende, ved, at hun er en meget passioneret kvinde, som ofte ser ting fra en anden og spændende vinkel. Hun har vandret med Gud igennem mange prøvelser og udfordringer og jeg (Peter) er overbevist om, at hun kommer til at blive en døråbner for Guds nærvær for rigtig mange mennesker i Danmark.

Birthe Nygaard fra Midtjylland:
Birthe er en trofast og helhjertet forbeder. Hun brænder for Danmark og har målrettet bedt og kæmpet for vort land i mange år.
Hun har i en årrække været tilknyttet Ungdom med Opgave dels i Vejen tilbage i 1980 erne, hvor hun har været med til at lede DTSer og senere ved Sjellebro, hvor hun deltog i en bønneskole. Siden da har hun været engageret i forbøn for Danmark forskellige steder i landet og i de Nordiske lande. (Brænder for at se vækkelse bryde igennem i hele Norden). I København har hun været med til at starte flere bedegrupper op og iværksætte bønnevandringer. Lokalt er Birthe en del af AGLOW´s bestyrelse og bønneteam. Hun har også et stort hjerte for Israel.

Ulrik Corneliussen, landsleder for Ungdom med Opgave:
Sammen med sin brasilianske kone, Nubia, har Ulrik været landsleder for Ungdom med Opgave siden 2013. Tidligere har de arbejdet med gadebørn ved byen Recife i det nordøstlige Brasilien i rigtig mange år, hvor de bl.a. har etableret “Håbets Hus”. Ulrik tror på, at Danmark har et kald til at bede for andre nationer, og derfor brænder han for at se en hær af danske forbedere blive oprejst. Ulrik og Nubia fungerer også som daglige ledere for UMOs træningscenter ved Sjellebro, lidt uden for Randers, hvor der arrangeres en del forskellige bønnetiltag. Bl.a. et årligt “Prayer and Worship Camp”, som samler en stor gruppe primært yngre forbedere.

Faste for Danmark