21 dages faste (fra 2021)

Faste for Danmark inviterer til 21 dages faste for Danmark … fordi Jesus vil mødes med os

Joel 1,14: “Udråb en hellig faste, udråb en sørgefest! Saml de ældste og alle landets indbyggere i Herren jeres Guds hus, og råb til Herren!”

Jer 36,9: “I den niende måned i Josijas søn kong Jojakim af Judas femte regeringsår blev der udråbt en faste for Herrens ansigt for hele Jerusalems befolkning og for alle dem, der kom ind til Jerusalem fra Judas byer.”

Hvad er målet med denne faste?

Bibelen rummer en lang række løfter om Guds virkelige tilstedeværelse i vores liv, som mange kristne både har læst og kender i teorien, men det er de færreste, som har oplevet, hvad Bibelen faktisk erklærer, at vi er kaldet til at opleve.

Fx erklærede Jesus til sine disciple i Joh 16,7: “Det er det bedste for jer, at jeg går bort. For går jeg ikke bort, vil Talsmanden ikke komme til jer; men når jeg går herfra, vil jeg sende ham til jer.”  De havde oplevet de mest utrolige ting med Jesus, mens de vandrede sammen med ham i mere end tre år. De syge var blevet helbredt, de døde var blevet vakt til live igen, de fangne var blevet sat fri, utallige mirakler var sket, og deres liv var blevet radikalt forvandlet. De havde smagt, hvor fantastisk det var at vandre med Jesus, og derfor var det en helt ufattelig hyldest til Helligånden, når Jesus erklærede: “Det er det bedste for jer … “. Med andre ord: Helligånden er så fantastisk, at han vil være en opgradering eller en forbedring i forhold til det, som I har oplevet sammen med mig.

Dette udsagn udvandes ofte af kristne, der begrunder Jesu ord med en henvisning til, at Ånden kan være alle steder på en gang, mens Jesus i sin menneskelige form var begrænset til et sted af gangen. Men Jesus sagde ikke, at det var det bedste for kirken i fremtiden. Han kiggede sine tolv disciple i øjnene og erklærede, at det var det bedste for dem. Hvis dette var sandt i disciplenes liv, må det også være sandt i mit liv i dag. Kort sagt: Det er det bedste for mig, at Jesus er taget tilbage til himlen, for Helligånden er en forbedring i forhold til at vandre sammen med Jesus i kød og blod. Tænk et øjeblik over, hvor meget du ville betale for en enkelt dag med Jesus i kød og blod … og lad Jesu ord hviske til dit hjerte: Du har fået noget, som er endnu bedre end dette. 

Når man forener, hvad Jesus sagde om Helligånden i Joh 16,7 med de andre ting, som han lærte sine disciple om den tredje person i treenigheden, forstår man, hvorfor det var det bedste for disciplene. For Helligåndens altoverskyggende formål var og er at herliggøre Jesus. Han “skal lære jer alt og minde jer om alt, hvad jeg har sagt til jer”Joh 14,26. Han “skal herliggøre mig, for han skal tage af mit og forkynde det for jer.”Joh 16,14. Han skal “vidne om mig”Joh 15,26 – og han vil være “en anden talsmand” (ligesom mig), som dog vil være hos jer til evig tid – Joh 14,16. Han vil være så fantastisk til at repræsentere mig, at han vil opfylde mine løfter til alle kristne om, at “jeg er med jer alle dage indtil verdens ende.”Matt 28,20. Med andre ord kunne Jesus ligeså godt have sagt til disciplene: “I vil lære mig endnu bedre at kende ved Helligåndens tilstedeværelse i jeres liv end det, som I har oplevet igennem jeres vandring med mig.” For Helligåndens altoverskyggende dagsorden er JESUS – og han vil male Jesu for vores øjne i en sådan livsforvandlende og virkelig grad, at det giver os endnu mere end at vandre fysisk med Jesus. 

En nådestid fra Gud

Bibelen har hele tiden haft en lang række ufattelige løfter og udsagn om vores vandring med Jesus, som er langt bedre og større end det, vi har grebet. Men jeg fornemmer, at Gud i denne Corona-tid vil tilbyde sin kirke en særlig “nådestid”, hvor vi skal “smage og se, at Herren er god”Sl 34,9a. Han inviterer os til at træde ind i en ny tid, hvor Helligånden på en helt særlig måde vil blæse liv og åbenbaring ind i vores læsning af de hellige skrifter, så konkrete løfter om Jesu nærvær får en helt anden dybde for os. Det er det, jeg selv har oplevet igennem det sidste halve år. En lang række forskellige vers om Jesus er blevet så levende for mig, at de har givet mig en sikker forvisning om, at jeg igennem fastetiden skal møde og opleve Jesus på måder, som overgår, hvad jeg har oplevet med ham tidligere. Det føles næsten som om, jeg har fået en personlig invitation fra Gud til at smage og se, hvad Bibelen rent faktisk kalder os til at opleve.

Men Gud har samtidigt gjort det klart for mig, at invitationen også gælder for hele Guds folk i Danmark. Det er på dette grundlag, at jeg nu kalder til en 21 dages faste under titlen “ansigt til ansigt med Jesus”. Med start d. 1 november og indtil d. 21 november. Det bliver en hellig vandring ind i Guds nærvær, som jeg selv har sat 21 dage af til, hvor jeg vil dele min vandring med andre. Således kan vi – i et fastende fællesskab – komme til at opleve, hvad Paulus bad om i Ef 3,18-19: at vi “sammen med alle de hellige får styrke til at fatte, hvor stor bredden og længden og højden og dybden er, og til at kende Kristi kærlighed, som overgår al erkendelse, så I fyldes, til hele Guds fylde nås.”

Som udgangspunkt plejer jeg normalt at faste “i det skjulte”, da Jesus fortæller os i Matt 6,17-18, at vi ikke skal faste som hyklerne, der faster for at blive set og æret af andre mennesker. Men denne gang har Gud altså udfordret mig til faste “offentlig”, som leder for en bevægelse af fastende forbedere. På samme måde som enkelte konger og profeter i det Gamle Testamente kaldte hele landet sammen til bøn og faste i krisetider, vil Gud, at jeg skal kalde det kristne folk i Danmark til at indvie 21 dage til at søge Guds ansigt. 

Men hvordan kan jeg koble mig på denne fastetid? 

Fastens disciplin er i forvejen en fremmed størrelse i den vestlige kirke, som kun praktiseres af nogle få. Men vi har endnu mindre erfaring med fælles og offentlige faster. Dette gælder også for mig. Jeg har ikke den store erfaring med at lede offentlige fastetider og jeg er derfor noget famlende og usikker i at tage dette skridt. Men jeg er sikker på, at Gud kalder mig til det, og derfor adlyder jeg. Han har givet mig en lang række gode ideer, mens jeg har forberedt mig og bedt i tunger, og det er ud fra disse tanker, at jeg har fået skabt de praktiske rammer for min ledelse og formidling af fastetiden. 

 1. Som udgangspunkt vil jeg samle alle info om fastetiden “Ansigt til ansigt med Jesus” på denne side hos Faste for Danmark hjemmesiden. Samtidigt vil jeg gøre denne side til forsiden for Faste for Danmarks hjemmeside, så den bliver let at finde. Det kristne ugeblad Udfordringen har sagt ja til at medtage en kronik om fastetiden i en af deres ugeblade, inden fasten går i gang. 
 2. Hver dag i fastens 21 dage vil jeg uploade en video på ca. 5 min, hvor jeg vil fremhæve en ny åbenbaring hver dag vedrørende Jesu nærvær i vores liv. Jeg vil også klargøre en mailiste, så jeg kan udsende en daglig email med link til videoen til enhver, som måtte ønske det. Skriv til fastefordanmark@gmail.com hvis du vil tilmeldes dette. Det bliver en ny mailliste, som kun gælder for de 21 dage (plus et par mails forud for fastetiden, hvor jeg giver nogle praktiske råd), og jeg vil slette maillisten igen, når fastetiden er forbi. 
 3. De daglige videoer vil alle blive placeret i en menu til højre på denne side (se til højre :-)), men de vil også blive delt på facebook på en række forskellige sider, som jeg er med til at administrere: Min personlige facebook side, på faste for Danmarks facebookside og på Bedehus Danmarks facebookside. Hvis andre mennesker har lyst til at dele videoerne, er de selvfølgelig også velkommen til dette. 
 4. Jeg vil selv holde en fuld faste – kun på vand, men du kan deltage i fastetiden på mange forskellige måder. Du kunne fx. faste en dag om ugen, eller et måltid om dagen. En anden mulighed var at holde en Daniel faste, hvor du kun spiser grøntsager. Du kan også faste fra alle medier i 21 dage, eller fra facebook, og så i stedet bruge mere tid til at søge Guds ansigt. Der er mange måder, man kan faste på, men der vil også være forskel på frugterne af fastetiden. Jo mere du investerer i fasten, jo mere plads vil Gud få i dit liv.
  Hvis du vælger at deltage i fasten har jeg en række råd til dig: 

  – Beslut dig forud for fasten, hvordan og hvor meget du vil faste. (Det er så meget sværere at holde fast i en fastetid, hvis man ikke har taget en klar beslutning). 
  – Fast i tro og med store forventninger. Gud kalder os til at faste, så han kan give os himmelske velsignelser og livsforvandlende åbenbaringer. . 
  – Sæt dig også nogle daglige mål: Fx en times bøn og andagts tid hver dag. Eller et antal kapitler fra Bibelen, som du vil læse hver dag. 
 5. Som leder for en fastebevægelse vil jeg være åben for, at Gud taler igennem andre og man må meget gerne skrive til mig i løbet af fastetiden (til fastefordanmark@gmail.com), men jeg lover ikke at besvare alle mails (der bliver i hvert fald noget ventetid). For jeg har brug for masser af tid til selv at søge Guds ansigt og derfor kan jeg ikke bruge for meget tid på at skrive mails til andre kristne. 
Faste for Danmark