Hvem leder bevægelsen?

Hvis denne bevægelse skal lykkes i at bringe forvandling og vækkelse til Danmark, skal det være Gud, der leder den. Det skal være ham, der sætter den i gang og det skal også være ham, der giver kraft og styrke til den. Hvis ikke det er tilfældet, vil den ikke kunne udrette særlig meget. 

Tænk på det forbillede, som Jesus gav os. Han gjorde kun de ting, han så sin Fader gøre (jf. Joh 5,19+31) og sagde kun de ting, som Gud ønskede, han skulle sige (jf. Joh 12,49-50). Han var det eneste fejlfrie og fuldkomne menneske, der nogensinde har levet, men det betød ikke, at han var mindre afhængig af Gud. Tværtimod. Han lærte samtidigt sine disciple, hvordan de selv skulle leve i den samme afhængighed af ham. Joh 15,5b: “Den, der bliver i mig, og jeg i ham, han bærer megen frugt; for skilt fra mig kan I slet intet gøre.” Sådan vil det også være med denne bevægelse. Hvis den har sit udspring og forbliver i Gud, vil den blomstre. Hvis ikke, vil den visne og dø. Den skal være “født af Gud”, hvis den skal overvinde verden (jf. 1 Joh 5,4).

Men at noget er “født af Gud” betyder ikke, at hver eneste detalje skal være dikteret af Gud. Sådan fungerer det ikke med Gud. For han ønsker ikke at gøre det hele selv. Han vil redde Danmark i et tæt og levende samarbejde med mennesker, som du og jeg. Mennesker, som er villige til at stille sig sammen med Jesus i murbruddet … og blive stående.

Rent praktisk betyder alt dette, at Gud er bevægelsens leder, men at han vil lede igennem mennesker som dig og mig. Jeg, Peter Tinggaard, har startet denne faste bevægelse ud fra hans ledelse, og dermed er jeg også visionsbærer for visionen. Almindeligvis overlader jeg hellere sådanne lederposter til andre, men i dette tilfælde er jeg blevet nødt til at træde i karakter. Dog behøver jeg ikke at stå alene. Kort efter at Gud havde talt til mig om at starte en faste for Danmark bevægelse, begyndte jeg at kontakte en række modne danske bønneledere, som jeg ved bærer Danmark på deres hjerte. Det er blandt disse ledere, at jeg har samlet en visionsgruppe, som skal være med til at lede bevægelsen sammen med mig. Jeg forventer desuden, at Gud vil bruge et utal af danske forbedere til at give os ord, billeder, syner, drømme, visdomsord og meget mere, som både vil give retning og styrke til bevægelsen. Derfor er alle – både dem, der bliver en del af bevægelsen og alle andre forbedere – meget velkomne til at dele enhver ting, som de oplever, at Ånden vil have dem til dele til os.

 

Faste for Danmark