Visionen

Formålet med denne hjemmeside og med den bevægelse af fastende vægtere, som hjemmesiden vil være med til at inspirere og udruste, er ganske enkelt at bringe vækkelse til Danmark. Det er selvfølgelig et stort mål, men hvis det virkelig er født og inspireret af Helligånden, så bør vi også have store og umulige mål. Mål, som er værdige Åndens grænseløse storhed og magt.

Jeg, Peter, står heller ikke alene om denne drøm. Der er allerede en visionsgruppe af modne bønneledere, som står sammen med mig, og som vil være med til at forme bevægelsen og drømmen. Sammen drømmer vi om, at oprejse 1000 kristne forbedere, som vil give en fast dag om ugen til at bede for Danmark. Vi håber, at du vil være en af dem! Det er ærlig talt en meget lille pris at betale i forhold til det, Jesus allerede har ofret for Danmark.

På denne hjemmeside kan du læse om bevægelsens vision, om dens tilblivelse, og om vores tanker og forventninger til dem, der vil slå sig sammen med os. Der er også en afdeling med ugens tema, hvor der hver eneste uge vil være en ny tekst, som skal hjælpe bevægelsens vægtere til uge efter uge at have samme fokus, når de beder for Danmark.

Vi ønsker også at gøre denne hjemmeside til en sand guldgrube af informationer om faste. Derfor vil vi løbende placere nye undervisningsvideoer, lovsangsvideoer, bønner, citater om faste og meget mere, som vil inspirere det kristne folk i Danmark til at faste. Vi forventer at få mange vidnesbyrd fra et væld af forskellige mennesker, der har erfaret fastens magt til at skabe forandringer i alle mulige situationer og vi vil placere mange af disse vidnesbyrd på hjemmesiden, så vi sammen kan opmuntre hinanden. Du er meget velkommen til at sende os links, citater, nedskrevne bønner og andet, som du tænker, ville passe ind på hjemmesiden.

Faste for Danmark