4. Drømmen om vækkelse

Mens jeg deltog i bøn og faste dagene ved Pottemagerens hus i marts 2015, hvor jeg delte min vision for første gang, gjorde Gud et par ting, som bekræftede, at han ville bruge denne fastebevægelse til at bringe vækkelse til Danmark.

For det første var der et konkret bønnemøde, hvor jeg virkelig kom i berøring med Åndens længsel efter vækkelse i Danmark. Jeg fik en voldsom nød på mit hjerte for vækkelse og jeg proklammerede højlydt, at JEG VILLE SE VÆKKELSE I DANMARK, FØR JESUS KOMMER IGEN. KOSTE, HVAD DET KOSTE MÅ! Jeg følte, mens jeg bad dette, at Danmark var nødt til at opleve vækkelse, før Jesu genkomst, hvis ikke vi skulle gå glip af det, som Gud havde af drømme og tanker med hensyn til Danmark. Desuden fik jeg en stærk indre længsel efter at være en af Guds redskaber til at bane vejen for denne vækkelse. Jeg fornemmede, at denne oplevelse var tæt forbundet med den vision om Faste for Danmark, som jeg netop var begyndt at dele med andre.

For det andet lod han mig (som tidligere nævnt) “tilfældigt” finde en norsk bog i en kasse med gamle bøger, som netop udtrykte, at Danmark bærer præg af vores mangel på tidligere tiders gennemgribende vækkelse. Jeg fandt og læste denne bog to dage efter, at jeg havde delt visionen om Faste for Danmark.

Tilsammen bekræftede disse to oplevelser for mig, at Gud ville bruge bevægelsen “Faste for Danmark” til at bringe vækkelse til Danmark. Jeg håber, at Gud også vil bekræfte det for dig på en ligeså tydelig måde, så du ikke beder om vækkelse, fordi det er en del af “Faste for Danmark” visionen, men fordi han personligt har givet dig en drøm for vækkelse i Danmark. Ja, mere end det. At du må få en indre vished om, at Gud vil give os vækkelse i Danmark, hvis vi er trofaste med hensyn til at gøre de ting, han kalder os til at gøre.

Faste for Danmark