Medlemmer af bevægelsen

Det undrer sikkert nogen, at jeg her vil beskrive medlemmerne af bevægelsen som en del af ledelsen. Men sådan tænker jeg virkelig, og jeg tror også, at det er Guds plan med alle bønnebevægelser. Jeg forventer, at det ikke bare vil være mig (som visionsbærer) eller visionsgruppens medlemmer, som Gud vil tale til vedrørende Faste for Danmark – selv om det selvfølgelig er os, der bærer ansvaret for at lede bevægelsen. Han vil også tale til dig! Til enhver, som ønsker at deltage i denne bevægelse. Han vil tale på forskellige måder til hver enkelt, men han vil dog tale. Til nogle vil han tale igennem drømme. Til andre igennem bibelske skriftsteder. Nogle vil opleve Guds ledelse som en mavefornemmelse, mens andre vil blive mindet om lovsange eller om ting, som de har oplevet før. Og sådan kunne jeg blive ved og ved.

Faste for Danmark har brug for, at hver enkelt medlem af bevægelsen deler det, som Gud viser ham eller hende. Det er på denne måde, han vil lede bevægelsen. Når alle deler den del, som han giver den enkelte, vil vi sammen få det fulde billede af, hvad Gud vil sige til os. Derfor vil jeg inderligt anmode dig om at skrive til mig via denne mail (fastefordanmark@gmail.com), hvis du oplever, at Gud har givet dig noget, som du skal dele. Jeg vil forsøge at svare alle mails hurtigst muligt, og jeg forventer virkelig, at Gud vil tale igennem dig!

Du er også meget velkommen til at skrive, hvis du har nogle tanker, som du vil dele, eller hvis du “bare” vil opmundtre os!

Faste for Danmark