Uge 31 – Et kald til sejr

Denne uges andagt er også “snuppet” fra et profetisk ord, der blev givet i 1951 i Argentina. (Den er med i bogen “Guds nøgler til vækkelse – Historien om den store vækkelse i Argentina)

Titlen for denne profeti er: Et kald til sejr!

Det er ikke tilstrækkeligt for nogen at have oplevet Helligåndens dåb.
For jeg har meget mere til jer.

Betragt ham, som blev løftet op mellem himlen og jorden for dig.
Og lad Faderens rige bo i jeres hjerter.

Det er ikke min fejl, hvis dine ønsker ikke bliver opfyldt.
Jeg tilbyder dig oven i købet mit eget rige.
Jeg vil give jer alt det, jeg lovede jer,
men tro ikke, at I vil finde det ved et let liv.

Det er ikke tilstrækkeligt for nogen at have oplevet Helligåndens dåb.
For jeg har meget mere til jer.

Vær stille, når du står overfor det, du ikke ved.
Tag mig alvorligt, for jeg tager dig meget alvorligt.
Jeg vil ikke være en leg eller en hobby for dig.

Uden mig er du intet, kun støv,
men jeg bor i dig.

Tænk ikke, at du fortjener noget.
Jeg er Gud og du er menneske,
men jeg lever i dig.

Pas på! Vær forsigtig, så du ikke snubler
og mister alt det, jeg gav dig.
For du er velsignet. Du må ikke ringeagte denne velsignelse.

Se altid på mig. Se ikke på uvejret omkring dig,
for ellers vil en del af uvejret få magten over dig,
når du ser på det.

Se til, at I går forenede i ånden, forenede i kærlighed.
Overgiv enhver overtrædelse til mine hænder.
Du skal ikke dømme nogen!

De vil spotte mig, men du skal ikke bekæmpe dem.
Se til, at I ikke knurrer imod min salvede.

Kan I forstå mit værk inde i jer
og mellem dem, som jeg udvælger?
Er det muligt for jer at forklare det til andre?
Forsøg ikke, det vil medføre spild.
Ingen ville kunne forstå mit værk i dets begyndelse,
hvis ikke jeg åbenbarede det.

Frygt ikke for at høre kritik omkring mit værk;
menneskets sind er alt for småt.
Vil I holde op med at råbe på mig
og søge mit ansigt, fordi I ikke forstår mit værk?
Eller vil I forlade mig,
fordi I ikke har erfaret min sejr endnu?

Der er krig imellem dig og mig.
Men du kan overlade kampen til mig.
Jeg vil, at du skal komme til mig fuld af tillid.

Den brølende løve går omkring på jorden;
ve ham og hans tjenere.
Er du bange for ham?
Vær ikke bange!

Jeg vil, at du skal vide, at løven lever og bor,
hvor den har fået herredømme.
Hold dig langt væk fra disse steder.

Du er i en ond verden,
men du hører til i en himmelsk verden;
det sted, hvor jeg bor.

Biografen er amoralsk;
tag mig ikke med derhen, hvor jeg ikke skal hen.
Vogt dig, rør ikke noget urent.
Tillad ikke Djævelen at prøve dig.
Han luller dig i søvn; men jeg giver dig liv.

Faste for Danmark