Uge 28 Kampen om vores hjerter

Skrevet af Peter Tinggaard

Mk 7,21-23: For indefra, fra menneskenes hjerte, kommer de onde tanker, utugt, tyveri, mord, ægteskabsbrud, griskhed, ondskab, svig, umådehold, misundelse, bespottelse, hovmod, tåbelighed. Alt dette onde kommer indefra og gør et menneske urent.”

Selv om vores kamp ikke er imod kød og blod, men imod åndsmagter (jf. Ef 6,12), må vi heller ikke give den åndelige kamp for meget plads. For al den ondskab, som verden rummer, er godt nok forbundet med mørkets rige, men det er sårede menneskelige hjerter, som giver ondskaben adgang til vores verden. Ligesom Jesus udtrykker det i Mk 7,21-23: ” … indefra, fra menneskenes hjerte, kommer de onde tanker … “. Sådan var det også fra begyndelsen. Det var Adams og Evas åbning for tvivlen og løgnen og begæret i deres hjerter, som gav Satan magt over dem. Hvis de i stedet havde stået fast på Guds ord, havde Satan været fuldstændig magtesløs overfor dem.

Sådan fungerer det også i dag. Det er almindelige mennesker, som du og jeg, der tillader giften at få plads i vores hjerte, så fjenden kan få mere og mere plads; både i vores personlige liv og i verden. Men Gud ønsker i stedet, at vores vandring som kristne skal være en livslang proces, hvor vi dagligt giver Jesus mere og mere plads i vores hjerter. Han vil bruge alt, hvad der sker i vores liv (både det gode og det onde) som hjælperedskaber til at afsløre “giften” i vores indre, så vi dag efter dag kan aflevere det hele til ham.

Men som mennesker er vi desværre forbavsende dårlige til at åbne vores sårede og delvist formørkede hjerter for ham. Dette gælder også for de kristne! Vi bilder os ind, at han er herre i vores liv, fordi vi har let ved at lukke ham ind på de gode dage, hvor alt går godt og hvor vi forventer, at han vil rose os. Men dette er blot en selvvalgt illusion. Det svarer til at sige: ”Jesus, du er velkommen til at være herre i mit liv, så længe du mener det samme som mig.” Det sande billede af vores hjerters overgivelse til Jesu herredømme får vi på vores værste dage og ind i vores værste minder. På alle de områder, hvor vores tanker og følelser absolut ikke harmonerer med Jesu tanker og følelser. Her lyder spørgsmålet: Er vi fortsat åbne for hans tanker og for hans kærlighed, når vi befinder os midt i vores dybeste mørke? Eller reagerer vi i stedet med de negative følelser? Med lukkethed, mistillid, frygt og vrede – fordi vores hjerter rent faktisk er langt mere lukket end det, vi selv bilder os ind.

Heldigvis kender Gud vores hjerter langt bedre end vi selv gør og derfor ved han, hvor lidt vi kan klare uden hans hjælp. Han sendte Jesus for at dø for os, mens vi vandrede i mørket og mens vi var i oprør mod ham (jf. Rom 5,8), fordi han vidste, at vi aldrig nogensinde ville klare at finde vejen ud af vores eget mørke på egen hånd. Igennem korsets fuldstændige sejr fjernede han enhver magt, som kunne skille os fra ham, så han i stedet kunne tilbyde os direkte og uhindret adgang helt ind i det allerhelligste, ind i Faderens åbne favn. Ikke fordi vi fortjente det, men fordi han ønskede det. Fra dette sted lover han os: ”Der findes ikke længere nogen magt, som kan skille jer fra min kærlighed.” (jf. Rom 8,38-39)

Alt dette betyder, at den eneste magt på jorden, som fortsat kan bremse hans kærlighed og som fortsat kan hindre hans nåde fra at trænge igennem til os, er vores egne menneskelige hjerter. For alle andre magter er besejret. Derfor er Guds store kamp fra korset og indtil Jesus genkomst først og fremmest en kamp for at vinde vores hjerter. Selve kampen mod mørkets magter er mere som et underpunkt eller som et forstyrrende element for ham, fordi han allerede har vundet kampen om verdensherredømmet på korset (jf. Kol 2,15 og Joh 12,31). Det er altså kampen om herredømmet over vores hjerter, som er Guds primære fokus i kampen. Han kæmper for at vinde vores hjerters tillid, fordi han skabte os med en fri vilje og helt fra begyndelsen af besluttede sig for, at han ikke ville overtrumfe vores hjerters valg. Selv hvis vi vælger at afvise ham helt, giver han os lov til at få vores egen vej. Det fortæller os rigtig meget om Gud! Kærlighedens Konge, som elsker os mere end nogen farmand, giver os lov til at træffe valg, som medfører drabelige og forfærdelige konsekvenser, mens vi endnu er på jorden, og senere vil medføre utænkelige pinsler i helvede på den anden side af døden … fordi han har givet os en fri vilje. Når han rent faktisk er så helhjertet i at respektere vores frie valg som mennesker, bør det ikke undre os som kristne, at han heller ikke vil overtrumfe vores valg på mindre områder. Så hvis du og jeg har konkrete områder, hvor vi ikke vil lukke ham ind, vil han respektere dette … selv om det kan medføre markante negative konsekvenser for os. Det er disse selvvalgte områder med mørke, som Jesus vil rense vores hjerter for.

I forhold til Satan betyder alt dette, at han ikke har den hovedrolle, som han gerne vil have. Den magt, han fortsat besidder, har han kun, fordi der er milliarder af mennesker med sårede hjerter, der giver ham plads og samarbejder med ham. Hvis alle jordens mennesker holdt op med at samarbejde med ham, ville hans mægtige rige på et enkelt øjeblik miste al sin magt. I bogstaveligste forstand!

Bed derfor om

  • At kirken må lære at renhed og kærlighed i hjertet er langt stærkere våben end høje råb, når vi skal bekæmpe fjenden.
  • At de kristne især må blive renset for bitterhed i deres hjerter (jf. Hebr 12,15)
  • At Gud må åbenbare sandheden om dit hjerte for dig!
Faste for Danmark