Uge 46 – Forfulgt af Guds godhed

Skrevet af Peter Tinggaard

Salme 23,6 (Fra Bibelen på hverdagsdansk): “Din godhed og trofaste nåde følger mig livet igennem. Og jeg får lov at bo i dit hus, for evigt og altid.”

For et par år siden var vi som familie samlet foran fjernsynet for at se en online gudstjeneste fra Randers Frikirke. Men vi var ikke kommet så langt ind i gudstjenesten, før to af vores børn sagde: Skal vi ikke hellere holde en gudstjeneste bare for os. Med andre ord, skal vi ikke slukke for den online gudstjeneste og lave en familiegudstjeneste bare for vores familie. Dette forslag var delvis inspireret af, at vi som familie havde lavet en online påskegudstjeneste fra vores hjem, som hele familien havde deltaget aktivt i, og dette havde været en rigtig god oplevelse for alle. Den anden grund var så, at vores internet ikke fungerede optimalt, så online gudstjenesten hakkede en del. (Hvis nogen ikke har set den online påskegudstjeneste, som vi lavede, kan I finde den via min personlige facebook side).

Denne ide var Jofrid og jeg med på med det samme, og derfor slukkede vi fjernsynet. Vi udskrev en lovsang fra nettet, som vi gerne ville synge, samt en udskrift af Salme 23 fra Bibelen på hverdagsdansk, som vi ville bygge gudstjenesten op omkring. Således sad vi 5 minutter senere i en ring omkring vores sofabord og var klar til en familiegudstjeneste – efter børnenes forslag. Vi læste salme 23 igennem flere gange og som en del af gudstjenesten skulle hver enkelt person udvælge et vers fra salmen, der gjorde et ekstra indtryk på denne person. Således gik runden, fra den yngste til den ældste, hvor man læste det vers, som man havde udvalgt og delte en tanke om eller fra verset. Personligt delte jeg her den tanke, som denne andagt også handler om.

Salme 23,6:“Din godhed og trofaste nåde følger mig livet igennem …. “ Det var især udtrykket “trofaste nåde”, der ramte mit hjerte. Det er en direkte oversættelse af det hebraiske ord “hæsæd”, som rummer denne betydning; trofast nåde. Det er ord, som rummer så mange betydning, at den er svær at oversætte. En sprogforsker forklarer ordet med denne forklaring: “en fuldstændig ufortjent venlighed og gavmildhed”. Wow! Jeg har mødt dette hebraiske ord mange gange før, men det blev alligevel nyt og friskt, da jeg læste det denne dag. Tænk sig! Det er denne trofaste nåde, som følger mig livet igennem. Lige gyldigt hvor jeg går hen. Selv når jeg dummer mig, og vælger noget, som jeg ikke burde vælge, følger Guds trofaste nåde efter mig. Hans formål med at følge efter mig er allerede udtrykt i vers 3 af salmen (igen fra Bibelen på hverdagsdansk): “Han redder mig, når jeg gør fejl, og viser mig de rette stier, for han er en god og trofast Gud.”

Det er denne Gud, som er vores gode hyrde. Når vi vandrer med ham, har vi noget, som er langt bedre end at sige, at vi er tilgivet. Vi vandrer med ham, som er den levende og uforanderlige Tilgiver. Han er selve personifikationen af den trofaste nåde. Det er denne fantastiske Gud, der forfølger os med sin godhed og sin trofaste nåde. For at redde os, når vi dummer os, og hjælpe os til at vælge det rigtige.

Det hebraiske ord, der oversættes med “følger” er ordet “radaf”. I sin grundbetydning betyder det at forfølge, og det blev fx brugt, om faraos forfølgelse af Israel i ørkenen (2 Mos 14,4 m.fl.), og om Kong Sauls forfølgelse af David (1 Sam 23,25 m.fl.). Det bliver brugt i 135 forskellige vers i det Gamle Testamente, og i langt de fleste af disse vers, beskriver ordet en forfølgelse af en fjende. En interessant undtagelse på denne grundregel er 5 Mos 28,45a: “Alle disse forbandelser skal komme over dig; de skal forfølge dig og nå dig, til du er tilintetgjort, fordi du ikke adlød Herren din Gud og holdt de befalinger og love, han gav dig”. Sådan var den gammeltestamentelige retfærdigheds pagt, nar man fejlede. En anden af disse undtagelser er netop Salme 23,6“Din godhed og trofaste nåde følger (radaf) mig livet igennem.” Den peger frem mod det Nye Testamente og mod den pagt, som venter os ved korset. Jeg ville ønske, at de danske oversættere havde vovet at oversætte dette kendte vers med “forfølger”. For ordet “forfølger” åbenbarer en helt anden lidenskab ved Guds vandring med os. Han ikke bare følger efter os med sin godhed og trofaste nåde. Nej, han forfølger os. Han er nemlig fuld af lidenskab og begejstring for at dele sin godhed og trofaste nåde med os.

Denne sandhed gælder også for dig i denne tid. Gud forfølger dig med sin godhed og trofaste nåde. Du kan prøve at slippe fra ham, men han vil ikke slippe taget i dig. Ingen fjendtlig hær eller sporingshund er bedre til at forfølge end Gud. Men det er lutter gode gaver, som kommer fra ham. Det er det, som driver ham til at forfølge dig. Hans faderlige længsel efter at velsigne og hjælpe dig.

Så lad os åbne vores hjerter for hans godhed og trofaste nåde i denne tid. Lad det være disse gode gaver fra Gud, som fylder vores hjerter og sind – i stedet for at lade frygten og angsten få så meget plads.

Bed derfor om

  • At vi må overgive os til Guds trofaste nåde på alle områder af vores liv. 
  • At Gud må åbenbare nye dybder af sit væsen i denne uge. 
  • At hele Salme 23 må blive levende og drage os til at vandre helt tæt med vores gode Hyrde.
Faste for Danmark