Uge 4 Mere og mere bøn

Skrevet af Peter Tinggaard

I sidste uge deltog jeg, Peter Tinggaard, ved årets bedeuge i Kolding. Det blev en fantastisk uge, og jeg kunne dele mange spændende og udfordrende ting derfra. Men i denne andagt vil jeg først og fremmest reflektere over en tendens, som jeg ser i vores land. Det er tydeligt, at der er ved at ske noget på hele bønneområdet, og at Gud er ved at oprejse og opflamme sin hær af forbedere i Danmark.

For to år siden var vi ca. 30-40 deltagere ved bedeugen i 2014, men i løbet af 2 år er antallet af deltagere altså mere end fordoblet. Der kan helt sikkert nævnes en række naturlige forklaringer på denne vækst; fx det samarbejde, som bedehus Danmark og Udfordringen har haft på forbøn for Danmark, eller det nye tiltag, vi startede i Bedehus Danmark med at afholde inspirationsdage i en række forskellige byer i hele landet. Men mere end dette, tror jeg, at væksten skyldes noget, som Guds Ånd gør i Danmark. Han er ved at opflamme landets kristne til mere og mere bøn.

I oktober 2015 deltog jeg i fem dages “Prayer and Worship Camp” ved Ungdoms med Opgaves træningscenter, som hedder Sjellebro. Det var igen et bønnearrangement, som synliggjorde, at der er ved at fremvokse mere og mere bøn. Vi var i alt ca. 70-80 deltager, hvor af langt over halvdelen af deltagerne var under 30 år. I løbet af disse fem dage klarede vi at holde bønnen kørene i bederummet næsten fem dage i træk, ved at en lang række unge mennesker stod op om natten kl. 02, eller 03, eller 04 for at bede i bederummet. Efterfølgende var de samme unge så begejstret for denne vedvarende bøn, at omkring halvdelen af dem rejste sig under det sidste møde for at tilkendegive, at de ønskede at oprejse bøn svarende til det, de havde oplevet på lejren, i deres lokalområde. Der er allerede blevet opstartet en sådan bedegruppe af unge i Randers, som mødes og beder hver søndag fra 19-21.

Da jeg senere på efteråret deltog i en bønneweekend på samme sted (Sjellebro), kunne medarbejderne på centeret fortælle, hvordan de den foregående uge havde lagt alt andet arbejde til side, og udelukkende havde brugt tiden til at bede for Danmark. De havde blandt andet kørt til lokationer i henholdsvis Nord, Syd, Øst og Vest Danmark, hvor de havde gjort nogle forskellige bønnehandlinger for at synliggøre, at Danmark tilhører Gud.

På Pottemagerens Hus er der også blevet større og større fokus på bøn og faste for Danmark. Der samles uge efter uge en gruppe forbedere, som beder for vores nation, og ca. en gang om måneden afholdes der er et par dage med bøn og delvis faste med endnu flere deltagere. Og der kunne uden tvivl fortælles om mange andre steder i vores nation, hvor Gud er ved at samle og opflamme landets forbedere.

Det er bestemt også værd at nævne, hvordan der i forbindelse med sidste folketingsvalg (i juni 2015) blev oprejst rigtig meget helhjertet bøn. Det er længe siden, der har været så meget bøn i forbindelse med et valg i Danmark.

Personligt kan jeg også mærke den voksende fokus på bøn, ved at jeg modtager flere og flere invititationer fra menigheder og byer, som gerne vil lære mere om bøn. For ikke at nævne den vækst, som jeg oplever i forhold til faste og helt konkret de ca. 60 vægtere, som allerede har meldt sig til at deltage i Faste for Danmark. Det er tydeligt, at Gud er ved at oprejse landets forbedere, og det glæder mig så utrolig meget. Hvis det var ham, som skulle skrive denne andagt, ville han uden tvivl kunne beskrive en masse andre steder, hvor der også foregår mere og mere bøn i denne tid. Og denne tendens kan vi som landets vægtere forstærke endnu mere, hvis vi vil nedbede Guds velsignelse over den …

Bed derfor om:

  1. At denne fantastiske tendens med mere og mere bøn for Danmark må blive endnu stærkere. Bed om Guds velsignelse over alle bønnetiltag, som allerede er i gang.
  2. At landets forbedere virkelig må blive grebet af Guds Ånd, så han kan bede for Danmark igennem os.
  3. Bed for dit eget hjerte, at Gud må forstærke din indre længsel efter at bede for vores nation.
Faste for Danmark