Uge 27 – Kærlighed giver autoritet

Skrevet af Peter Tinggaard

Joh 15,12:Dette er mit bud, at I skal elske hinanden, ligesom jeg har elsket jer.

Da Gud udtænkte og skabte mennesket i tidernes morgen, var det hans store plan, at vi skulle ligne ham. Derfor udtalte den treenige Gud følgende ord om os i 1 Mos 1,26a: Lad os skabe mennesker i vort billede, så de ligner os!”

Med det samme Gud havde givet denne fantastiske bestemmelse til menneskene i 1 Mos 1,26a, gav han dem endnu en gave. Han viste dem alt, hvad han havde skabt på jorden og åbenbarede samtidigt, at det hele nu tilhørte dem. “Dette er min gave til jer! Det er jer, der er udvalgt til at bestemme over det hele. Gør med det, som I vil. For det er jer, der skal herske over fiskene, fuglene, kvægene og de vilde dyr” (jf. 1 Mos 1,26-28). Den evige Gud, som er herskeren over alle ting, valgte altså, at det fremover skulle være menneskene, der varetog hele jorden på hans vegne. Så længe menneskene holdt sig tæt til Gud, og lod deres herskergerning på jorden afspejle Guds væsen, så ville hele jorden komme til at opleve Guds nåde og kærlighed igennem dem. Det var det, som var Guds geniale plan.

Når Jesus i Joh 15,12 udfordrer os til at elske hinanden, ligesom han har elsket os, så kalder han os derved til at opfylde vores ultimative bestemmelse som mennesker. For Gud er kærlighed (jf. 1 Joh 4,8), og hvis vi virkelig er skabt i kærlighedens billede og altså er skabt til at ligne ham, der er den fuldkomne kærlighed, så er vi skabt til at elske som Gud og til at åbenbare Guds faderlige kærlighed igennem vores liv. Samtidigt har Gud givet os hinanden – og hele jorden – så vi kan udleve hans kærlighed i alt, hvad vi gør og siger. 

Bemærk nu dette: Herskermandattet blev givet i forlængelse af, at Gud havde åbenbaret, at vi skulle ligne ham. Det er altså, når vi ligner Gud ved at elske, som han elsker, at vi placerer os på det sted, hvor vi får lov til at herske på hans vegne. Mere om dette senere …

“Du vil aldrig have autoritet over det, som du ikke elsker!”

I bogen “Translating God” af Shawn Bolz, fortæller forfatteren en historie om en gang, hvor Gud udtalte følgende til ham: “Du vil aldrig have autoritet over det, som du ikke elsker!”

Shawn var kommet til en konference med meget store forventninger, fordi han skulle høre en berømt kristen forkynder for første gang. Han var dog også begejstret, fordi han på denne dag havde hørt en ven fortælle en meget opmuntrende historie fra sit liv. Denne ven var blevet kristen for ca. et år siden, men før det havde han været en succesfuld manager i en verden med stoffer og vilde fester. En af hans tidligere klienter var med tiden blevet til en verdenskendt popstjerne. Da han som kristen tog til en af hendes koncerter for at hilse på gamle venner, blev han inviteret backstage og kom i snak med hende. Hun huskede ham fra hans vilde dage og spurgte ind til den forandring, hun kunne se i ham. Som svar fortalte han hende om Jesus og om alt, hvad der var sket i hans liv. Efterfølgende erklærede den verdenskendte popstjerne, at hun var meget berørt af hans historie. Hun sagde: “Jeg er ikke klar til at blive kristen endnu, men vil du ikke bede for mig, at jeg må møde Gud på en ligeså stærk måde som det, du har oplevet!”

Det var denne historie, som Shawn havde i tankerne, da han satte sig ned for at lytte til den føromtalte kristne forkynder. Han blev ikke skuffet af forkynderens budskab, for den var både fantastisk og enormt salvet. Men så skete der noget. Den kendte forkynder begyndte pludselig at tale om den verdenskendte popstjerne, som Shawn netop havde hørt en anden historie om. Forkynderen erklærede, at denne syndige kvinde bærer et stort ansvar for den unge generations umoral og at hun vil blive dømt af Gud. Forkynderen var desværre så kendt, at hans udtalelse inden længe blev spredt via twitter, så den sandsynligvis ville blive set af den omtalte popstjerne.

Shawn blev øjeblikkeligt revet ud af talens flow og mærkede et kæmpestort “NEEEEJJJ” i sit hjerte. “Hun kender bare ikke Guds kærlighed endnu,” havde han lyst til at råbe, “og hvis hun hører, hvad du siger, vil hun tro, at Gud hader hende.” Mens han sad med disse tanker, mærkede han Guds bedrøvelse, og han hørte ham sige: “Du vil aldrig have autoritet over det, som du ikke elsker.”

Det er med andre ord de mennesker, som vi elsker, Gud vil give os kraft og myndighed til at nå. Men mennesker, som mærker, at vi ikke elsker dem, vil automatisk lukke deres hjerter for os. Men dette princip gælder også på andre områder. Det er de byer eller områder eller nationer, som vi elsker, som Gud vil give os autoritet til at forvandle.

Personligt er dette budskab blevet plantet dybt i mit hjerte i forhold til Danmark. Gud har brugt det til at sige til mig: “Peter, hvis du vil have autoritet til at forvandle Danmark, så er du nødt til at elske Danmark med min kærlighed!” Derfor beder jeg nu igen og igen: “Far, giv mig dit hjerte for Danmark! Lær mig at elske dette land, som du elsker det! Lær mig at se det med dine kærlige øjne!

Bed derfor om:

  • At Gud må lære dig at elske Danmark, som han elsker Danmark.
  • At Gud må rense vores hjerter for alt, som hindrer os fra at elske med hans betingelsesløse kærlighed.
  • At Gud også må lære os at elske enkelte mennesker med hans kærlighed.
Faste for Danmark