Uge 47 Ånden skaber nyt liv!

Skrevet af Peter Tinggaard

Joh 6,63: ”Det er Ånden, som gør levende, kødet gør ingen gavn. De ord, jeg har talt til jer, er ånd og liv.”

I begyndelsen da Gud skabte himlen og jorden, hører vi, at “Guds ånd svævede over vandene” (1 Mos 1,2). Med sit blotte nærvær fremelskede han liv fra døde og livløse ting. Han svævede over jorden, og derved begyndte blomster og planter at vælde frem fra jorden. For sådan fungerer det med Helligånden. Når han kommer nær, bliver selv døde ting fulde af liv. Dette udstilles klart og tydeligt igennem Ezekiels beskrivelse af tempelkilden i Ez 47, som netop handler om Helligånden. Fx. v. 9b: ” … overalt, hvor strømmen kommer, bliver der liv.

Derfor kan Paulus også komme med et helt ufatteligt og endegyldigt udsagn om Helligånden i 2 Kor 3,17: “»Herren« er Ånden, og hvor Herrens ånd er, dér er der frihed.” Når Ånden kommer nær, brydes alle lænker. Der er ingen magt, der kan modstå den livgivende kraft, som Helligånden har. For han er den største, og når han kommer nær, så skaber han frihed. Punktum!

Vi har en tendens til at overse Helligånden i kirkerne, fordi Han hele tiden retter vores opmærksomhed videre til Jesus og Faderen. Desuden er det meste af det, som Helligånden gør, noget, som sker i baggrunden. Han blødgører hjerter. Han ændrer atmosfæren over byer og steder. Han spreder liv og varme ind i de mørkeste og koldeste steder. Han udruster os, så vi kan udrette langt mere end vi ellers kunne. Han løfter os op. Han beskytter os. Han opmundtrer os. Han hjælper os.

Helligånden er faktisk så fantastisk, at han med sit blotte nærvær fremkalder i os de vigtigste karakter egenskaber. Kærlighed, glæde, fred, tålmodighed, venlighed, godhed, trofasthed, mildhed og selvbeherskelse. (jf Gal 5,22-23) De omtales som “Åndens frugter”, fordi de helt naturligt vokser frem i os, når Helligånden kommer nær. For sådan er Helligånden. Når han kommer nær, bliver alle ting bedre.

Alt dette og mere kan vi forvente af Helligånden, når han får lov til at flyde ud af os som en flod. Han vil sprede liv. Han vil bringe frihed til de fangne. Han vil ændre atmosfæren over hele byer. Han vil fremelske de meste ufattelige frugter på mennesker, som i vores øjne er de mest umulige kandidater.

For Ånden, som svævede over den livløse og tomme jord og fremkaldte liv alle steder, er fortsat den samme i dag. Han kan altid og ind i alle situationer “gøre langt ud over alt, hvad vi beder om eller forstår,” (jf. Ef 3,20)

Men hvorfor ser vi ikke mere?

Når man sådan mediterer over Helligåndens ufattelige storhed og kraft, så tvinges man til at overveje, hvorfor kirken i Danmark oplever så lidt af Helligåndens livsforvandlende kraft. Hvad er det, vi gør, som hindrer ham? Eller er det i stedet ting, som vi ikke gør, der bremser ham? Heldigvis ved vi, at det ikke er ham, der er blevet mindre eller har mistet lysten til at forvandle og genoprette Danmark. Det kommer aldrig til at ske! Derfor behøver vi som kristent folk “blot” at søge Guds ansigt og finde ud af, hvordan vi har hindret ham, og holde op med at gøre det. Når det sker, vil Helligånden uden tøven og med glæde og begejstring demonstrere, hvor stor han virkelig er i Danmark.

Dog har vi desværre en fjende, som gør denne “lette” vandring tilbage til Guds vej, til en næsten umulig vandring. Her tænker jeg ikke på Satan eller mørkets rige. Vores største modstander og vores farligste fjende er at finde i vores egne hjerter. Det er os selv, der har valgt at gå en anden vej end Guds vej, fordi vi foretrækker vores egen vej, og derfor skal der ske en ændring i vores hjerter, før vi er klar til at vælge Guds vej. Dette er grunden til at Gud har givet os FASTEN. Den leder os igennem en proces, hvor vores stolte hjerter bliver ydmyget og hvor vores sygelige selviskhed bliver brudt. Den lærer os i stedet at blive skrøbelige og dybt afhængige af Gud, og derved klargører den vores hjerter til at vælge Guds vej i stedet for vores egne veje.

2 Krøn 7,14: “[Hvis] mit folk, som mit navn er nævnt over, så ydmyger sig og beder og søger mit ansigt og vender om fra deres onde veje, da vil jeg høre dem fra himlen og tilgive deres synd og læge deres land.”

Bed derfor om:

1) At Helligånden må få mest mulig plads i dit hjerte! Bed ham om at vise dig, hvad der hindrer ham i dit liv.

2) At Gud må forme vores hjerter, så vi kan lære at vælge hans vej frem for de veje, som vi selv ville vælge (jf. Sl 84,11)

3) At Ånden må vise os (sine vægtere), hvad der hindrer hans nåde og kraft fra at flyde frit i Danmark, så vi med vores bønner kan klargøre en omvendelsens vej, som kirken kan følge.

Faste for Danmark