Uge 39 – Et profetisk ord

Skrevet af Peter Tinggaard

Ved årets bedeuge i Kolding fik vores hovedtaler, André Coetzee, et profetisk ord til Danmark, som han delte på bedeugens sidste dag. Bemærk, at han starter ordet med at tale om en dæmning, som er klar til at blive brudt igennem. Det svarer præcis til det, som vi beder om i Faste for Danmark. Men André vidste intet om profetien om dæmningen, som Gud gav Danmark i 2013.

Der er en mur som en dæmning, der er klar til at blive brudt igennem. Kraften og lidenskaben i jer bliver holdt tilbage af denne mur. Kulturelle krav og menneskefrygt holder denne kraft og lidenskab tilbage. Muren er ved at blive tyndslidt. Blandt de unge mennesker rejser der sig en stor utilfredshed. De er frustrerede og søger efter mere i livet. Manglen på lidenskab forårsager en vrede i dem. De er ikke villige til at forblive passive længere. De søger efter noget de kan stå op for og kæmpe for.

Gud bringer begejstring i unge i Norden. Han vil besøge dem i drømme og visioner. Gennem Hans børns bønner vil det overnaturlige bryde igennem for at nå den unge generation på det åndelige område. Derfor vil der begynde at komme syner og drømme og besøgelse hos de unge. Gud vil give dem en forståelse for, at den længsel og det behov de har, er for Ham. De vil ikke længere blive snydt til at søge tilfredsstillelse af deres længsler i det sekulære længere. De vil søge Gud. Disse unge mennesker vil kaste alle lænker og alle begrænsninger af sig. de vil ikke længere bekymre sig om, hvad andre eller hvad kulturen kræver af dem. De vil være villige til at bryde enhver regel for at finde det, der har værdi. De vil åbne deres hjerter vidt op for at opleve at blive fyldt. Og så vil Gud blive i stand til at flyde ind med helbredelse og genoprettelse. Og Gud vil forløse sin flod af liv i dem.

Disse unge vil stille mange spørgsmål og udfordre den ældre generation af kristne i forhold til hvad de gør og hvorfor de gør det. Med hvad de tror på, og hvorfor de tror det. De vil ikke være tilfredse med menneskelige traditioner. De vil ikke lade sig spise af med menneskelige traditioner. De vil søge sandheden, fordi de har smagt den frihed, som sandheden har bragt til dem. Disse unge vil bryde ældgamle fæstningsværker ned. De vil opdage de gyldne fundamenter og de vil begynde at bygge på ny på de rene, oprindelige fundamenter. De vil genopfinde hvordan kirke ser ud og hvordan den fungerer.

Dette vil blive en stor udfordring for de ældre generationer. For Gud kalder de ældre generationer til at blive fædre og mødre for disse unge mennesker, også selvom de ikke altid forstår dem eller har svarene på alle deres spørgsmål. Gud ønsker at give den ældre generation en overnaturlig kærlighed til disse unge. Det vil de få desperat brug for. Denne overnaturlige kærlighed vil bringe overnaturlig helbredelse over den unge generation. Den vil gøre Guds hånd, Hans nærvær og Hans kærlighed synlig og mærkbar i den generation og give dem en forståelse af Faderens hjerte og Guds kærlighed langt mere end i de forgående generationer.

Denne bevægelse blandt de unge vil finde sted i alle de Nordiske lande. Danmark vil tage de andre lande i hånden. Et broderskab vil blive skabt som vil blive beseglet i en hengivenhed til Jesus og en kærlighed til hinanden. Denne bevægelse i de Nordiske lande er en unik gave og kaldelse, men medmindre denne gave og kaldelse bliver kombineret med hinanden i de forskellige lande, vil Guds formål for disse lande ikke blive virkeliggjort.

Jeg har gjort dig stærk, mand af Norden. Jeg har skabt dig med forstand og styrke. Men din styrke kan blive din største svaghed. Din stolthed får dig til at stå alene. Du tænker, at du ikke har brug for hjælp, når dine mure vakler og fjenden allerede står i dine byer. Kom tilbage til mig. Kom tilbage til mine planer og formål med dig. Erkend at du har brug for dine brødre. Ær det kald og de gaver, jeg har lagt i dem. Se i øjnene, at uden din brors hjælp, kan du ikke forsvare dine egne grænser eller fuldføre Guds riges planer for dig. Din stolthed har gjort dit hjerte hårdt og lukket den himmelske verden for dit liv. Din kærlighed er blevet kold. Lad mig genantænde ydmyghedens ild. Lad mig sætte dit hjerte i brand igen ved min kærlighed til dig, så du kan elske din bror. Lad den frygt, som holder dit falske forsvar på plads, blive afmonteret af min faderlige omsorg for dig. Du er min dreng med de blå øjne, min søn, som jeg er stolt af. Lad mig rejse dig op i fuld højde. Lad mig give dig den autoritet over området, over den nordlige del af jorden, som var mit oprindelige formål med dig fra tidernes begyndelse. Lad mig gøre dig til den der slår drager, overvinder kejsere og fyrster.”

Kun den, der kender til stor kærlighed kan være en stærk kriger. Lad Gud elske dig. lad hans store kærlighed til dig fortære dig. Frygt ikke for følsomheden i dig. Det, at du er følsom, gør dig ikke svag. Overgiv dig til Hans kærlighed, omfavn det med dit følsomme hjerte. Mærk fylden i Hans kærlighed til dig, for da – og kun da – vil den mægtige kriger rejse sig i dig og indtage pladsen med autoritet i de nordlige områder. Din trone med autoritet venter på dig. Han, der elsker din sjæl, længes efter at omfavne dig. Hold dig ikke væk fra Ham. Erkend at du har brug for Ham, at du er svag, at du er frygtsom, og at du længes desperat efter kærlighed. Overgiv dig til Hans kærlighed til dig. Overgiv dig.”

Faste for Danmark