Uge 17 – Gud ser på hjertet

Skrevet af Peter Tinggaard

1 Sam 16,7b: ”… men Herren ser på hjertet.”

I denne uges andagt vil jeg lade Guds ord tale for sig selv. Jeg har samlet en række vers, hvor Bibelen taler om hjertet, og jeg beder om, at Gud vil bruge sit Ord til at åbenbare, hvad han tænker om vores hjerter.

 • Gud ser på hjertet:

1 Sam 16,7: ”Men Herren sagde til Samuel: »Se ikke på hans udseende og højde; ham forkaster jeg, for det drejer sig ikke om det, mennesker ser på; mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet

Mk 16,14: ”Til sidst viste han sig for de elleve selv, mens de sad til bords, og han bebrejdede dem deres vantro og hårdhjertethed, fordi de ikke havde troet dem, der havde set ham efter hans opstandelse.”

 

 • Hjertet er sygt:

Jer 17,9-10: ”Hjertet er det mest bedrageriske af alt, det er uhelbredeligt, hvem kan gennemskue det? Jeg, Herren, udforsker hjertet og ransager nyrerne. Jeg giver enhver efter hans færd og efter hans gerninger.”

Matt 15,18-20: ”Men det, som kommer ud af munden, udgår fra hjertet, og det gør et menneske urent. Thi fra hjertet udgår onde tanker, mord, ægteskabsbrud, utugt, tyveri, falsk vidnesbyrd og bespottelser. Det er det, som gør et menneske urent. Men at spise uden at vaske hænder gør ikke et menneske urent.”

Jak 4,8: ”Hold jer nær til Gud, så vil han holde sig nær til jer. Gør jeres hænder rene, I syndere; rens jeres hjerter, I tvesindede!”

 

 • Gud prøver vores hjerter:

Hebr 4,12: ”For Guds ord er levende og virksomt og skarpere end noget tveægget sværd; det trænger igennem, så det skiller sjæl fra ånd og marv fra ben og er dommer over hjertets tanker og meninger.”

Ordsp 21,2: ”En mands færd kan være retskaffen i hans egne øjne, men Herren prøver hjerterne.”

 

 • Gud vil give os et helt nyt hjerte!

Ez 36,26-27: ”jeg giver jer et nyt hjerte og en ny ånd i jeres indre. Jeg fjerner stenhjertet fra jeres krop og giver jer et hjerte af kød. Jeg giver jer min ånd i jeres indre, så I følger mine love og omhyggeligt holder mine bud.”

Hebr 10,22: ”Lad os derfor træde frem med oprigtigt hjerte, i en fast tro og bestænket på hjertet, så vi er befriet for ond samvittighed, og med legemet badet i rent vand.”

 

 • Et rent hjerte:

Sl 51,12-13: ”Skab et rent hjerte i mig, Gud, giv mig på ny en fast ånd! Kast mig ikke bort fra dig, og tag ikke din hellige ånd fra mig!”

Matt 5,8: ”Salige er de rene af hjertet, for de skal se Gud.”

Ordsp 22,11: ”Kongen elsker den rene af hjertet, indtagende tale får kongen til ven.”

 

 • Vogt dit hjerte:

Ordsp 4,23: ”Frem for alt: Vogt dit hjerte, for derfra udgår livet.

Ordsp 3,5-6: ”Stol på Herren af hele dit hjerte, og støt dig ikke til din egen indsigt. Hav ham i tankerne på alle dine veje, så vil han jævne dine stier.”

Luk 12,33-34: ”Sælg jeres ejendele og giv almisse. Skaf jer punge, som ikke slides op, en uudtømmelig skat i himlene, hvor ingen tyv kommer, og intet møl ødelægger. For hvor jeres skat er, dér vil også jeres hjerte være.”

 

 • Lev ud fra dit hjerte:

Ef 6,5-6: ”Slaver, adlyd jeres jordiske herrer, som var det Kristus, med frygt og bæven og af et oprigtigt hjerte, ikke som øjentjenere, der vil stå sig godt med mennesker, men som Kristi tjenere, der af hjertet gør Guds vilje.

ApG 2,46-47: ”De kom i enighed i templet hver dag; hjemme brød de brødet og spiste sammen, og jublende og oprigtige af hjertet priste de Gud og havde hele folkets yndest. Og Herren føjede hver dag nogle til, som blev frelst.”

 

 • Troen og hjertet:

Rom 10,9-10: ”For hvis du med din mund bekender, at Jesus er Herre, og i dit hjerte tror, at Gud har oprejst ham fra de døde, skal du frelses. For med hjertet tror man til retfærdighed, med munden bekender man til frelse,”

Matt 22,37: ”Han sagde til ham: » ›Du skal elske Herren din Gud af hele dit hjerte og af hele din sjæl og af hele dit sind.‹

1 Thess 3,12-13: ”Og Herren lade jer vokse og blive overstrømmende rige i kærligheden til hinanden og til alle, som vores kærlighed til jer, så han styrker jeres hjerter til at være uangribelige i hellighed over for vor Gud og Fader, når vor Herre Jesus kommer med alle sine hellige! Amen.”

Ef 3,16-19: ”og beder om, at han i sin herligheds rigdom med kraft vil give jer at styrkes i det indre menneske ved hans ånd, at Kristus ved troen må bo i jeres hjerter og I være rodfæstede og grundfæstede i kærlighed, så at I sammen med alle de hellige får styrke til at fatte, hvor stor bredden og længden og højden og dybden er, og til at kende Kristi kærlighed, som overgår al erkendelse, så I fyldes, til hele Guds fylde nås.”

 

Bed derfor om:

 • At Gud må åbenbare for kirken, hvad han tænker om vores hjerter.
 • At vi må være et folk, som giver Gud plads til at prøve vores hjerter og til at dele, hvad han ser.
 • At landets forbedere må få hjerter, der afspejler Guds hjerte. Fuld af lidenskab.
Faste for Danmark