Uge 50 Grænseløs velsignelse

Skrevet af Peter Tinggaard

Ef 1,3: “Lovet være Gud, vor Herre Jesu Kristi fader, som i Kristus har velsignet os med al himlens åndelige velsignelse.”

Læg mærke til, hvad dette vers fortæller os. Der står ikke, at Gud vil velsigne os med al himlens åndelige velsignelse en gang i fremtiden. Verset erklærer i stedet, at han HAR VELSIGNET os med al himlens åndelige velsignelse. Det er en gave, som han allerede har givet til os i Kristus. Med andre ord har Gud allerede skænket os alt, hvad himlen rummer af velsignelser. Og siden himlen er Guds hjem, må “al himlens åndelige velsignelse” rent praktisk betyde det samme som “alt, hvad Gud har at give.” Gud har altså skænket os fri adgang til sit himmelske skattekammer, hvor der findes et sådant overflod af velsignelser, at de slet ikke kan få “plads” i vores skabte verden. Selv en lille dråbe af Guds uendelige rigdom vil altid være større end al verdens rigdom tilsammen.

I Rom 8,17 udtrykker Paulus en lignende tanke, når han erklærer, at vi er blevet Guds arvinge og Kristi medarvinge. Udtrykket “Kristi medarvinge” fortæller os, at vi er udvalgt til at arve det samme, som Jesus arvede. For vi er “medarvinge” med ham. Derfor har Gud placeret os i Kristus, så vi kan leve vores liv ud fra den enorme sejr, som han vandt. Hans liv er blevet vores liv (Jf. Gal 2,20), og hans sejr er blevet vores sejr. Johannes udtrykker denne sandhed bedst, når han i 1 Joh 4,17 erklærer: “… for som han er, er også vi i denne verden.”

Men hvordan ser denne himmelske velsignelse ud, når den bliver forløst eller frigivet på jorden? Hvad er det, vi kan forvente? Hvad skal vi bede om, hvis vi vil se den bryde igennem i vores liv? I mine øjne findes de bedste svar på disse spørgsmål i en række vers og passager fra Bibelen, som beskriver den velsignelse, som Gud ønsker at give os. 

5 Mos 28,1-14:
“Hvis du adlyder Herren din Gud og omhyggeligt følger alle hans befalinger, som jeg giver dig i dag, vil Herren din Gud ophøje dig over alle jordens folk. Alle disse velsignelser skal komme over dig og nå dig, hvis du adlyder Herren din Gud:

 • Velsignet være du i byen, og velsignet være du på marken.
 • Velsignet være frugten af dine moderliv og frugten af din jord og frugten af dit kvæg, dine oksers afkom og dine fårs tillæg.
 • Velsignet være din kurv og dit dejtrug.
 • Velsignet være du, når du kommer hjem, og velsignet være du, når du går ud.
 • Herren vil slå de fjender foran dig, som rejser sig imod dig; ad én vej rykker de ud imod dig, men ad syv veje skal de flygte for dig.
 • Herren vil befale velsignelsen at bo hos dig, i dine forrådskamre og i alt, hvad du har erhvervet, og Herren din Gud vil velsigne dig i det land, han vil give dig.
 • Herren vil bekræfte dig som sit hellige folk, sådan som han har tilsvoret dig, hvis du holder Herren din Guds befalinger og vandrer ad hans veje, så alle jordens folk får at se, at Herrens navn er nævnt over dig, og må frygte for dig.
 • Herren vil give dig frugt af dine moderliv, frugt af dit kvæg og frugt af din jord i overflod i det land, Herren lovede dine fædre at give dig.
 • Herren vil åbne sit gode forrådskammer, himlen, for dig og til rette tid give dit land den regn, det behøver, og velsigne al din gerning, så du kan låne ud til mange folk og ikke selv skal låne.
 • Herren vil gøre dig til hoved, ikke til hale; du vil stadig komme højere op, ikke længere ned, hvis du lytter til Herren din Guds befalinger, som jeg giver dig i dag, og omhyggeligt følger dem, så du ikke viger til højre eller til venstre fra noget af det, jeg i dag befaler jer, og følger andre guder og dyrker dem.”

Moses erklærede på Guds vegne, at Herren ville give alle disse velsignelser til folket, hvis de adlyd ham og omhyggeligt fulgte hans bud. Desværre bevidner den videre historie, at det jødiske folk ikke evnede at gøre dette, og derfor gik de glip af Guds velsignelser. Men der findes et menneske, som klarede at opfylde lovens krav. Hans navn er Jesus. Han levede på en sådan måde, at han kunne få ALT, hvad himlen rummede af velsignelser, og så døde han i vores sted (byttede plads med os), så vi i stedet kunne blive placeret i hans sted. 

Gud planlagde altså sit nådige mesterværk på en sådan måde, at ethvert menneske, der tager imod Kristi stedfortrædende liv og død som en gave, rent faktisk bliver forenet med Kristus og får del i alt, hvad han har fået. Hans død bliver dermed til vores død, så vi kan leve resten af livet i ham. Alt i alt betyder dette, at vi som kristne kan læse passagen fra 5 Mos 28 som en afspejling af de velsignelser, som Gud har klargjort til os i Kristus. (Som et lille glimt af “al himlens åndelige velsignelse”) På grund af Jesu trofasthed kan vi med frimodighed nedbede de velsignelser, som omtales her, ned over vores liv. Ikke fordi vi fortjener dem, men fordi Jesus fortjener dem.

Han er Kongernes Konge og det er ham som befaler velsignelsen at bo i dit liv. I denne uge vil han (ved Helligånden) lede dig til at bede nogle meget frimodige bønner om velsignelse over dit hus og alt, hvad der tilhører dig. For han ønsker at velsigne dig så meget, at du kan velsigne alle som er omkring dig. Det er på denne måde, at han vil velsigne vores byer og land. Han vil bruge dig og mig til at sprede sin velsignelse, godhed og nåde ud til verden.

Bed derfor om:

 • At Gud må velsigne dig så meget, at du bliver til velsignelse for alle, som er omkring dig (jf. Guds ord til Abraham i 1 Mos 12,1-3)
 • At Gud må åbenbare, hvor meget han ønsker at velsigne dig i denne uge.
 • At Gud må afdække, hvad der hindrer dig fra at få de velsignelser, som HAN HAR givet til dig.
Faste for Danmark