Uge 4 – Se med hjertets øjne

Skrevet af Peter Tinggaard

Ef 1,17-18a: “Jeg beder om, at vor Herre Jesu Kristi Gud, herlighedens fader, vil give jer visdoms og åbenbarings ånd til at erkende ham, med jeres hjertes øjne oplyst, så I forstår … “

Hvad vil det sige at se med hjertets øjne? Vores naturlige øjne ser den fysiske verden omkring os, og vi bruger vores syn til mange forskellige ting: Til at finde vej, til at undgå farer, til at læse, til at se Guds skaberværk, til at genkende folk og aflæse deres følelser, for blot at nævne nogle stykker. Men det, som hjertet ser, er ikke det samme, som øjnene ser. 

I bønnen fra Ef 1,17-18 er Paulus først og fremmest optaget af, at vi skal se og erkende Jesus ved Helligåndens hjælp (“ved visdoms og åbenbarings ånd”). Det er i denne sammenhæng, at udtrykket “med hjertets øjne oplyst” anvendes, for at beskrive, hvordan vi skal erkende Jesus. Han taler altså ikke om, at vi skal erkende ham med vores fysiske sanser, men med hjertets øjne. Med andre ord: Helligånden vil hjælpe jer til at se Jesus med hjertets øjne. Det minder os om det, som Jesus udtalte i Matt 5,8: “Salige er de rene af hjertet, for de skal se Gud.”

At se med hjertets øjne, er efter min bedste vurdering at bruge vores gudgivne fantasi og forestillingsevne til at rette vores opmærksomhed på at erkende/se, hvad Gud inviterer os til at se igennem sit Ord. Fx inviterer Johannes os til at se, hvad han så, når han maler for vores øjne, hvordan tilbedelsen i himlen foregår (Åb 4-5). Åb 4,1: “Derefter så jeg, og se, der var en åben dør ind til himlen … .” Dette udtryk “og se” bruges forbavsende mange gange i det Nye Testamente, og det er ofte i afgørende situationer, hvor Gud vil, at vi skal se og lægge mærke til dette. (Nederst på siden har jeg samlet 18 af dem, hvis nogen vil arbejde videre med dette). For han vil, at vores hjertes øjne skal se, hvad Guds levende og Helligånds indblæste Ord fortæller os. 

Det er det, Paulus inviterer os til igennem bønnen fra Ef 1. At rette vores hjerters fulde opmærksomhed på JESUS – og Paulus beder om, at Helligånden (visdoms og åbenbarings ånd) vil oplyse vores hjerter, så vi virkelig ser ham. For det er ved at se ham, at vi forvandles. Vi forvandles ikke ved at forstå diverse sandheder om Gud i vores hoveder. Ellers ville kirken være et helt andet sted, end den er i dag. Gud vil, at vi skal se ham, og Helligånden vil salve vores hjerter, så det bliver muligt. 

1 Joh 3,2b: “Vi ved, at når han åbenbares, skal vi blive ligesom han, for vi skal se ham, som han er.”

2 Kor 3,18: “Og alle vi, som med utilsløret ansigt i et spejl skuer Herrens herlighed, forvandles efter det billede, vi skuer, fra herlighed til herlighed, sådan som det sker ved den Herre, som Ånden er.”

Paulus oplevede selv, hvordan et syn af Jesus vendte op og ned på hans liv – kirkens værste forfølger blev i stedet en af historiens mægtigste apostle for Jesus. Derfor var det ikke bare teori, når han bad om, at andre skulle se og opleve Jesus. For han længtes efter, at alle kristne skulle blive ligeså grebet af Jesus, som han selv var.  

Personligt er jeg ekstra grebet af dette emne, fordi jeg selv blev radikalt forvandlet af et syn af Jesus. Igennem dette møde blev der også vendt op og ned på mit liv. Hvis nogen har lyst til at læse om mit syn og hvad det gjorde ved mig, kan I læse første kapitel af min bog “Faderens nådige hjerte” HER

Lad os derfor bede: 

  • At Helligånden med visdoms og åbenbarings ånd må blæse på os og vores hjerter, så vi må se Gud på utallige måder. 
  • At vi som forbedere må lære “at se”, hvad Gud vil vise os igennem sit levende Ord. 
  • At vores hjerter må blive renset, så vi kan se Gud (jf. Matt 5,8). 

Fodnote om “og se” vers: 
Jeg har lavet et lille studie af “og se” vers i Matthæus evangeliet og fandt 18 vers, hvor der ligger en invitation i verset til at se, hvad Gud gør “med hjertets øjne oplyst”. Matt 2,9; 3,16-17; 4,11; 8,2; 8,24 (her er der et “og se” på græsk, som ikke blev oversat); 8,32 (her er der et “og se” på græsk, som ikke blev oversat); 9,2; 9,10 (her er der et “og se” på græsk, som ikke blev oversat); 9,20; 12,10; 15,22; 17,3+5; 20,30; 27,51; 28,2; 28,9; 28,20.

Faste for Danmark