Uge 26 – Forventningens glæde

Skrevet af Peter Tinggaard

Joh 15,11: “Sådan har jeg talt til jer, for at min glæde kan være i jer og jeres glæde blive fuldkommen.”

Joh 16,24: “ Indtil nu har I ikke bedt om noget i mit navn. Bed, og I skal få, så jeres glæde kan være fuldkommen.

Bemærk, hvad Jesus rent faktisk erklærede til sine disciple, dagen før han blev korsfæstet. To gange fortalte han dem, at han ønskede, at de skulle få så meget glæde i deres liv, at de ikke kunne rumme mere. En fuldkommen glæde. En glæde så stor, at den ikke kunne blive større.

Det minder mig om en historie med vækkelsesprædikanten D.L. Moody, som jeg læste, mens jeg studerede teologi. Da han begyndte sin tjeneste med at forkynde ordet som en ung mand, var der to ældre kvindelige forbedere, som fortalte ham gentagne gange, at de bad for ham. Deres gentagelser gjorde ham først irriteret, men med tiden blev han også nysgerrig,og derfor spurgte han dem: “Men hvad beder I så om?” “Vi beder om, at du skal fyldes med Guds kraft!” Det varede ikke længe, før Gud besvarede deres bønner. Moody blev fyldt med Åndens kraft på en sådan måde, at hans liv blev radikalt forvandlet. Efterfølgende beskrev han, hvorledes han var blevet fyldt med Herrens glæde igennem hele oplevelsen. Åndens kraft havde været så voldsom, at han måtte bede Ånden om at holde igen, for ellers var han blevet slået ihjel. Det er det, som Gud vil give os. En glæde, som ikke kan blive større, fordi vi ikke kan klare mere. En glæde, som er så voldsom, at vi ville dø, hvis den blev større.

I de to vers fra Joh 15 og 16 er der to forskellige grunde til, at glæden bliver så grænsesprængende stor. I det første vers – Joh 15,11 – er glæden mere end vores hjerter kan bære, fordi det er Jesu egen glæde, som gives til os. Der er altså ikke tale om en naturlig, menneskelig glæde, som vi selv skal skabe eller efterligne. Det er Herrens egen overnaturlige glæde, som han vil dele med os. Og siden hans glæde er mere end vores hjerter kan rumme, vil selve modtagelsen af denne himmelske gave medføre, at vi fyldes indtil vi ikke kan rumme mere.

I det næste vers – Joh 16,24 – bliver glæden fuldkommen, fordi Gud hører og besvarer vores bønner. Det er faktisk en meget simpel og logisk tanke, som ligger til grund for dette udsagn. Så længe der er ting, vi beder om, som ikke bliver besvaret, så ville vores glæde fortsat kunne blive større – hvis Gud ville besvar disse bønner. Glæden bliver først fuldkommen, når vi oplever, at Gud besvarer alle vores bønner. Når han mætter alle vores behov og giver os alt, hvad vi trænger til.

Forestil dig et øjeblik, at Gud besvarede de bønner, som tynger dit hjerte allermest. At dine børn og børnebørn må blive frelst! At en nær ven med en livstruende sygdom må blive helbredt. At Gud må bryde en økonomisk byrde over dit liv, som føles ligesom en forbandelse. Den dag, Gud griber ind og besvarer sådanne bønner, vil det medføre en voldsom glæde i dit liv. En glæde, som afspejles klart og tydeligt igennem Salme 126,1-3Da Herren vendte Zions skæbne, var det, som om vi drømte. Da fyldtes vor mund med latter, vor tunge med jubel. Da sagde man blandt folkene: »Herren har gjort store ting mod dem.« Herren har gjort store ting mod os, og vi blev glade.”

Hvis vi som kristne virkelig troede på Jesu ord om, at Gud vil besvare vores bønner, så ville glæden fylde meget mere i vores bønner. For så ville vores bønner altid være krydret med en forventningens glæde, der ser ind i fremtiden og smager en forsmag på bønnesvaret. “Tak Gud for den lægedom, som du vil give min mor. Jeg glæder mig til at fejre dit indgreb med den vildeste tilbedelse!” “Tak Gud for det økonomiske mirakel, som du vil give til os. Når det sker, vil vi slet ikke kunne rumme den glæde og taknemlighed, som det vil give os!”

Hvis glæden er fraværende i vores bønner, så afspejler det desværre, at vores hjerter er blevet syge og fyldt med vantro. For glæden er en direkte indikator af, hvor meget tro vi har. Brug du selv denne metode til at bedømme dit eget hjerte. Er der masser af glæde i dit hjerte, som afspejler en forventningens glæde over, hvad Gud snart vil gøre? Eller er der i stedet en modløshed og en udbredt mangel på glæde, fordi du ærlig talt ikke forventer særlig meget fra Gud? 

Hvis du oplever, at du er meget, meget langt væk fra den “fuldkomne glæde”, som Jesus har forberedt til os, så kan du allerede i dag tage det første store skridt tilbage til glæden. Du kan tage Jesus på ordet og tage imod “hans” glæde, som han vil give til dig. Samtidigt kan du læse Es 61,1-4 og tage imod de byttehandler, som han vil give dig ved Helligånden. ” … Glædens olje i stedet for sørgedragt … lovsang i stedet for svigtende mod… ” Altså kan du give ham din sorg og din vantro – og han vil til gengæld give dig sin glæde og sin tro. For det er sådan, Guds byttehandler fungerer. 

Bed derfor om:

  • At vi i denne uge må opleve levende smagsprøver på Guds fuldkomne glæde. (jf. Sl 16,11)
  • At Gud må hjælpe os til at indrømme sandheden om vores hjerters sygdom og vantro, hvis glæden er fraværende.
  • At Gud må give os de vildeste byttehandler (glæde i stedet for sorg, lægedom i stedet for sygdom, osv)
Faste for Danmark