Uge 33 Kræft, bøj knæ for Jesus!

Skrevet af Peter Tinggaard

Sl 103,3: “Han tilgiver al din skyld, helbreder alle dine sygdomme.”

Personligt er jeg ikke i tvivl om, at himmelens Gud ALTID ønsker at helbrede alle. For sådan er hans nådige og kærlige væsen. Det er det, jeg lærer om Gud, når jeg studerer dette emne i Bibelen. Fx lærer jeg igennem 2 Mos 15,26, at Gud er min læge. Han er “Herren, der læger os”. Det er ikke kun noget, han er en gang imellem. Heldigvis! Det er et af hans navne, og derfor åbenbarer det en konkret side af Guds uforanderlige væsen.

Hver gang vi bliver syge og møder en almindelig jordisk læge, kan vi med rette forvente, at han eller hun vil gøre sit bedste for at helbrede os. Ellers risikerer denne læge at blive retsforfulgt for svigt og forsømmelse. Burde vi ikke forvente det samme af vores uforanderlige Gud?

Her er fem grunde til, at vi altid kan bede om helbredelse med frimodighed og forventning:

 1. Bibelen siger klart og tydeligt, at Jesus er det fuldendte billede på Gud (fx Heb 1,3). Ved at se på ham, får vi et ægte og sandt billede af Gud. Når evangelierne flere gange erklærer, at alle de syge, som kom til ham blev helbredt (fx Matt 4,23; 12,15; Luk 4,40 og ApG 10,38), så synliggør dette for os, at vi kan forvente det samme af Gud.
 2. Jesus nøjedes ikke med at helbrede mennesker selv. Han gav også sine disciple myndighed til at helbrede alle sygdomme, og denne opgave gælder fortsat for os i dag (Matt 10,7-9). Han siger: Gå ud og prædik: Himmeriget er kommet nær! Helbred syge, opvæk døde, gør spedalske rene, driv dæmoner ud.” Når Gud både sender os ud og salver os til at helbrede de syge, betyder det selvfølgelig, at han har planer om at helbrede de syge.
 3. Ifølge Es 53,4 bar Jesus vores sygdomme på korset. Hvis vi tror på dette, er der ingen grund til at vi skal bære dem selv også. For Gud lagde denne forfærdelige byrde af synd, sygdom og forbandelser på ham, således at han kunne fjerne alle disse ting fra vores liv.
 4. Fader Vor lærer os at bede “ske din vilje som i himlen, således også på jorden!” Denne bøn fortæller os to ting:
  A) Himmelen er det sted, hvor Guds vilje sker fuldt ud. Og siden der ikke er sygdom, sorg og forbandelser i himlen, er det vores opgave at bede om, at Gud må fjerne disse ting fra jorden også.
  B) Guds vilje sker
  ikke på jorden. Derfor vil der være mange ting, som vi oplever i livet, der ikke er en del af Guds plan for os. Dette gælder fx, når vi rammes af sygdom. Det er IKKE Guds vilje for os. Derfor beder vi: Ske din vilje som i himlen således også på jorden!
 5. En lang række enkelte vers udstiller Guds store hjerte for lægedom. Fx Sl 103,3: “Han tilgiver al din skyld, helbreder alle dine sygdomme.” (se fx 5 Mos 7,15; Sl 147,3; Jer 30,17; Luk 6,19; Jak 5,14+16 og 1 Pet 2,24) 

Kræft, bøj knæ for Jesus!

For et par uger siden fik jeg anledning til at bede for en kvinde og ven, der hedder Lisbeth, som er meget hårdt ramt af kræft. Jeg bad sammen med to venner og hendes mand, og vi bad frimodigt, som Ånden ledte os. Mens vi bad, voksede der en bøn frem i mit indre, som virkelig greb mit hjerte. Jeg oplevede en hellig nidkærhed fra Gud, der krævede, at kræften skulle bøje knæ for Jesus. Derfor bad jeg højlydt og befalede kræften at vige pladsen for Jesus! Jeg erklærede, at Jesus er Kongernes Konge og at han har betalt prisen for min vens helbredelse. På korset bar han ALLE VORES SYNDER OG ALLE VORES SYGDOMME og derved sejrede han over enhver fjende, som nævnes kan. Der findes ikke en eneste fjendtlig magt noget sted, som er fritaget fra at anerkende Jesu fuldstændige sejr. ALLE skal bøje knæ for ham og ALLE skal bekende ham som herre over alt (jf. Fil 2,10-11)

Igennem de sidste 20 år har jeg efterhånden bedt for rigtig mange mennesker, der har kræft. Jeg har set et par stykker blive helbredt over længere tid (folk, der samtidigt får behandling ved et sygehus), men jeg har endnu ikke set nogen blive helbredt med det samme. Og dog fortsætter jeg med at bede om helbredelse, fordi jeg ved, at det er det, som Gud ønsker at gøre.

Desværre har jeg også erfaret, hvor hårdt det rammer os som kristne, når man kæmper en lang og sej troskamp imod kraft og ikke kommer til at se lægedom og genoprettelse, men i stedet oplever, at personen dør. De fleste kristne forbedere i Danmark har oplevet dette, og vil sammen med mig kunne bevidne, hvor meget denne nederlagsfølelse kan svække vores tro på helbredelse, næste gang vi skal bede for en ny person, som har fået kræft. For hvis ikke Gud greb ind sidste gang, hvor vi kæmpede og fastede og troede på det, hvordan kan vi så være sikker på, at det vil blive anderledes næste gang? Det er på denne måde, at kræftsygdommen er blevet som en dæmonisk kæmpe ind i vores land. Den har “snuppet” mennesker fra vores menigheder, som vi var sikre på, at Gud ville helbrede. Og den har skabt en voldsom masse frygt ind i Guds kirke, fordi mange er usikre på, om Gud vil beskytte og helbrede dem, når kræften først har ramt dem. Som om kræftens dæmon i praksis skulle have større kraft end himmelens Gud, som både er vores læge og vores far.

Alt dette var med i mine tanker og i mit hjerte, da jeg mærkede, hvordan Guds Ånd rejste sig i mig og krævede, at kræften skulle bøje knæ for Jesus. Jeg kunne se, hvor stor en magt kræftens dæmon havde fået ind i vores kirker og ind i mit eget liv, men jeg ville ikke længere acceptere det. For Jesus har sejret over kræften. Han er vores læge og han er samtidigt Kongernes Konge. Alle andre magter end ham skal bøje knæ, når han drager nær igennem vores bønner. Derfor kræver vi: Kræft, bøj knæ for Jesus! Kræft, bøj knæ for Jesus! KRÆFT, BØJ KNÆ FOR JESUS!

Bed derfor om …

 • At Ånden må rejse sig i dig og lede dig til at bede med lidenskab og myndighed om, at kræftens magt må blive brudt i vores land.
 • At Gud i den kommende tid må give os nogle store gennembrud, som beviser, at kræften virkelig må bøje knæ for Jesus, når vi beder i hans navn. Nævn ved navn dem, du kender, som har kræft.
 • At Gud må rense dit indre for skuffelser og oplevelser, som ellers ville hindre og bremse dine bønner.
Faste for Danmark