Uge 8 – Guds plan er Jesus

Skrevet af Peter Tinggaard

Jo mere jeg læser Bibelens forskellige udsagn om Jesus, jo mere jeg forstår følgende: Jesus var langt mere end et enkelt brudstykke af Guds plan. Han var hele Guds vidunderlige plan! Både for hele skaberværket, for alle nationer og byer på jorden, og for hver enkelt person. Denne andagt vil være centreret om en række bibelvers, som udstiller dette fra forskellige vinkler.

Han er begyndelsen og enden:

1 Joh 1,3: Alt blev til ved ham, og uden ham blev intet til af det, som er.
Dvs. Han var begyndelsen eller kilden til alt, hvad Gud skabte. Alt blev til igennem ham og der findes ikke en eneste ting, som ikke har sit udspring i ham.

Kol 1,16b-17: Ved ham og til ham er alting skabt. Han er forud for alt, og alt består ved ham.”
Dvs. Han er ikke bare altings Skaber. Han er også selve formålet eller grunden til, at alting er skabt – og han er samtidigt den, som opretholder alt. Uden ham ville selve skaberværket gå i opløsning.

2 Kor 5.10: For vi skal alle fremstilles for Kristi domstol, … .” (se også Matt 16,27 og Matt 25,32).
Gud Fader har overgivet verdens dom til Jesus (jf. Joh 5,22), og derfor er det Jesus, som vil føre denne verdens tidsalder til sin ende. Afslutningen og begyndelsen på den næste tidsalder vil altså blive formidlet igennem ham. Alle, som afviste ham, vil blive dømt til helvedes ild, mens enhver, som tog imod ham, vil få en evighed med Gud.

Åb 22,13: “[Jesus siger]: Jeg er Alfa og Omega, den første og den sidste, begyndelsen og enden.”

Hele skaberværket har altså sin begyndelse i ham – og alt vil igen blive afsluttet igennem ham. Det er det, som hele tiden har været Guds plan. Ef 1,10: om den frelsesplan for tidernes fylde: at sammenfatte alt i Kristus, både det himmelske og det jordiske.” Derfor omtaler Hebr 12,2 også Jesus som “troens banebryder og fuldender”, fordi han både er begyndelsen og enden på hele Guds frelsesværk.

Han er den fulde åbenbaring af Gud – og skabningens samlede gensvar

Kol 2,9: For i ham bor hele guddomsfylden i kød og blod, … . Dvs han er den fulde åbenbaring af Gud. Alt, hvad Gud er og hele Guds vidunderlige væsen, er åbenbaret og synligt i ham. For han er “Guds herligheds glans og hans væsens udtrykte billede” (Hebr 1,3). Derfor kunne Jesus sige til sine disciple i Joh 14,9: “Den, der har set mig, har set Faderen … “ Dette er også grunden til, at både Faderen og Helligånden hele vejen igennem er så fokuseret på at fremhæve Jesus. For Jesus var og er Guds plan. Det er igennem ham, at vi får den fulde åbenbaring af Gud.

Men Jesus var ikke bare fylden af alt, hvad Gud vil åbenbare for os. Han var også udvalgt til at være skabningens gensvar til Gud. For uden ham ville der ikke være et eneste værdigt gensvar på Guds kærlighed. Men igennem ham har Gud skabt et levende “Jesus”-legeme af befriede mennesker, der vil besvare Guds kærlighed med tak og pris. Husk på, at det kun er igennem frelste mennesker, som Gud har plantet og placeret i “Jesus”, at Gud kan få det gensvar, han længes efter. Derfor vil han ikke få et eneste gyldigt gensvar fra skabningen, som ikke har sit udspring i Jesus.

Han er vejen, sandheden og livet (Joh 14,6)

Jesus nøjedes dog ikke med at være begyndelsen og enden (som en ydre ramme omkring det hele). For Guds mål var rent faktisk, at alle ting skulle sammenfattes i Jesus (jf. Ef 1,10). Hans “Jesus”-løsning var så omfattende, at den kunne dække absolut alt fra begyndelsen til enden.

a) Jesus er vejen. Han er den eneste vej til Faderen og der findes ingen andre veje til himmelen (jf. ApG 4,12). Men han er ikke bare vejens ophavsmand og fuldender (jf. Hebr 12,2) – som om han blot har sat frelsen i gang og engang vil afslutte den igen, når han kommer igen. For han er i dag selve vejen, som vi vandrer på. Jf Gal 2,20: Jeg lever ikke mere selv, men Kristus lever i mig, og mit liv her på jorden lever jeg i troen på Guds søn … “

b) Jesus er sandheden. Han er ikke bare en sandhed. Han er sandheden. Samtidigt fortæller Paulus os i Kol 2,3, at alle visdommens og kundskabens skatte er skjult” i ham. Med andre ord er han virkelig Guds fulde svar. Alt, hvad vi har brug for, er i ham (jf. Fil 4,19). Alt, hvad himmelen rummer af svar og velsignelser, har Gud allerede givet os igennem Jesus (jf. Ef 1,3). Han er vores “ja” og vores “amen” til alt, hvad Gud har lovet os (jf. 2 Kor 1,20).

c) Jesus er livet. Han er ikke bare den, der giver os liv på den anden side af døden. Han giver os allerede i dag liv i overflod (jf. Joh 10,10). På samme måde nøjes Jesus ikke med at sætte os mere eller mindre fri. For når, han sætter os fri, vil han sætte os fuldstændig fri (jf. Joh 8,36). Derfor er det liv, som Gud har klargjort til os i Jesus, ikke bare et liv, hvor vi skal stræbe efter at overleve og holde ud. Nej, det er et liv med overflod, med Guds mægtige nærvær og med hans grænseløse kraft. Det er et liv, hvor himlen altid er nær og hvor alting er muligt.

Jesus er også Guds svar for Danmark i dag! Både for vores nation og for hver enkelt dansker. Han har løsninger til alle vores problemer og svar til alle vores spørgsmål. Det store spørgsmål er: Giver vi ham plads til at være den, han er i Danmark? Tror vi på Bibelens mange udsagn om Jesus, eller søger vi i stedet efter løsninger til vores problemer fra alle mulige andre kilder end ham?

Bed derfor om … :

  • At Helligånden må åbenbare, hvor altdækkende og vidunderlig Guds “Jesus”-plan er.
  • At Gud må afdække de områder i vores hjerter, hvor vi ikke forventer, at Jesus vil give os alt, hvad vi har brug for.
  • At Gud må tilgive Danmark for, at vi har valgt at bevæge os længere og længere væk fra Guds løsning, fordi vi har langt mere tillid til menneskelige løsninger.
Faste for Danmark