Uge 50 – Gud plus mig

Skrevet af Peter Tinggaard

Ef 3,14-21:
“Derfor bøjer jeg mine knæ for Faderen,
efter hvem hvert fædrenehus i himlene og på jorden har navn,
og beder om, at han i sin herligheds rigdom med kraft
vil give jer at styrkes i det indre menneske ved hans ånd,
at Kristus ved troen må bo i jeres hjerter
og I være rodfæstede og grundfæstede i kærlighed,
så at I sammen med alle de hellige får styrke til at fatte,
hvor stor bredden og længden og højden og dybden er,
og til at kende Kristi kærlighed, som overgår al erkendelse,
så I fyldes, til hele Guds fylde nås.
Ham, som formår med sin kraft, der virker i os,
at gøre langt ud over alt, hvad vi beder om eller forstår,
ham være ære i kirken og i Kristus Jesus i alle slægtled
i evighedernes evighed! Amen.”

I denne uge vil jeg nøjes med at dele en bøn, som Paulus skrev, sammen med et digt, jeg selv har skrevet. Må Gud bruge begge dele til at tale til dit hjerte om, hvor meget Gud længes efter at samarbejde med dig og mig … 

Gud plus mig 

Når du plus intet skabte alt
kan du plus mig vel også skabe noget
For du er for evigt den samme
Og jeg er faktisk dit elskede barn

Men …
Ville det ikke være lettere for dig,
hvis du valgte at ordne det hele uden mig?
For så kunne du løse det hele lige NU
Og demonstrere for alle din almagt og kraft!

Du smiler ved tanken, men svarer dog nej
For dit hjerte har valgt en langt højere vej
Dit mål med os og med hele skaberværket
Var at fremelske børn, der elsker som dig

Derfor valgte du for vores skyld at begrænse dig selv
For at skabe på jorden den ultimative vej
Du så, hvad prisen var – hvad det ville koste dig!
Men du udholdt det hele for at vinde MIG

Og nu hvor du har skabt en ægte, fælles vej
Kan du demonstrere din herlighed igennem mig
Det er det, som hele tiden har været din drøm
At vi sammen – du og jeg – må stråle af dig!

Lad os sammen bede om: 

  • At Gud må gøre det levende for os, hvor meget han længes efter at samarbejde med os!
  • MEN at vi samtidigt må få hjælp til at forstå, at det overordnede mål altid er hans ære. Det er ham, vi skal stråle af … ikke os selv. 
  • At Gud må rense os for mindreværd, selvhad, frygt, skam og meget andet, som hindrer os fra at træde ind i dette samarbejde med Ham. 
Faste for Danmark