Uge 46 – Profetier om vækkelse

Skrevet af Peter Tinggaard

Hab 3,2: “Herre, jeg har hørt dit ry, Herre, jeg har set din gerning. Lad den ske igen, før årene går, kundgør den, før årene går! Glem ikke barmhjertigheden, skønt du er vred.”

Da Gud ledte mig til at starte Faste for Danmark i 2015, gjorde han det meget tydeligt, at bevægelsens primære mål skulle være VÆKKELSE. Jeg har tidligere delt dette på en af vores hjemmesiders introsider under titlen “Drømmen om vækkelse”. Det er værd at læse denne tekst en gang til:

Mens jeg deltog i bøn og faste dagene ved Pottemagerens hus i marts 2015, hvor jeg delte min vision for første gang, gjorde Gud et par ting, som bekræftede, at han ville bruge denne fastebevægelse til at bringe vækkelse til Danmark.

For det første var der et konkret bønnemøde, hvor jeg virkelig kom i berøring med Åndens længsel efter vækkelse i Danmark. Jeg fik en voldsom nød på mit hjerte for vækkelse og jeg proklammerede højlydt, at JEG VILLE SE VÆKKELSE I DANMARK, FØR JESUS KOMMER IGEN. KOSTE, HVAD DET KOSTE MÅ! Jeg følte, mens jeg bad dette, at Danmark var nødt til at opleve vækkelse, før Jesu genkomst, hvis ikke vi skulle gå glip af det, som Gud havde af drømme og tanker med hensyn til Danmark. Desuden fik jeg en stærk indre længsel efter at være en af Guds redskaber til at bane vejen for denne vækkelse. Jeg fornemmede, at denne oplevelse var tæt forbundet med den vision om Faste for Danmark, som jeg netop var begyndt at dele med andre.

For det andet lod han mig (som tidligere nævnt) “tilfældigt” finde en norsk bog i en kasse med gamle bøger, som netop udtrykte, at Danmark bærer præg af vores mangel på tidligere tiders gennemgribende vækkelse. Jeg fandt og læste denne bog to dage efter, at jeg havde delt visionen om Faste for Danmark.

Tilsammen bekræftede disse to oplevelser for mig, at Gud ville bruge bevægelsen “Faste for Danmark” til at bringe vækkelse til Danmark. Jeg håber, at Gud også vil bekræfte det for dig på en ligeså tydelig måde, så du ikke beder om vækkelse, fordi det er en del af “Faste for Danmark” visionen, men fordi han personligt har givet dig en drøm for vækkelse i Danmark. Ja, mere end det. At du må få en indre vished om, at Gud vil give os vækkelse i Danmark, hvis vi er trofaste med hensyn til at gøre de ting, han kalder os til at gøre.

Således er det af gode grunde ekstra begejstrende for vores bevægelse, at Gud i denne tid begynder at tale om vækkelse i Danmark i den ene profeti efter den anden.

Først var der en profeti af David Wagner, der blev givet til en gruppe danske ledere i Bethel i Redding ved deres “Open Heaven Conference 2019”: 

“Jeg hørte Herren sige, at Gud forbinder prikkerne – og at der snart bliver etableret en guddommelig forbindelse mellem Guds trone og tronen over Danmark. Gud siger, at han vil bringe det hellige til det sekulære og at Danmark er en vendepunktsnation, hvor Gud vil vende ting. Ofte fokuserer mennesker på hovedet og logikken, men Gud siger, at Danmark skal blive kendt som nationen med hjerte. Og jeg føler endda, at der vil være videnskabelige og medicinske opdagelser, der har med menneskehjertet at gøre og at der vil komme naturlige helbredelser af hjerter. Jeg fornemmer, Herren sige, at som et tegn vil der de næste tre år i Danmark kunne iagttages den laveste procentdel af hjertesygdomme. Jeg fornemmer også, at der vil ske mirakler, som vil komme op på et højere niveau. Jeg fornemmer, at Gud vil invadere universitetssystemet i Danmark. Jeg så broer med forbindelse til Vesteuropa og Skandinavien – Norge, Sverige og Finland. Jeg fornemmer lige nu, at Herren vil bruge jeres nation som en katalysatornation. Jeg fornemmer, at Danmark ofte føler sig omringet. I har en stærk, stolt historie, men det er næsten, som om I sidder fast. Men Herren siger, at Han lader tingene udfolde sig og vokse. Han gør sig parat til at føre Danmark ud over det kendte. Jeg tror, at der kommer en ny åndelig sult – selv i den nationale kirke. Gud siger: “Jeg gør klar til at invadere den med min herlighed igen. I kommer til at høre historier om præster, som får et guddommeligt møde med Herren. I Jesu navn, i Jesu navn, i Jesu navn!”

Se videoen med profetien her: https://youtu.be/xTfKgtAE33U

I den selvsamme weekend som denne første profeti blev frigivet i USA, var der en kendt kvindelig forbønsleder og profet fra USA, som afleverede et andet profeti om vækkelse til Danmark. Hun hedder Jennifer LeClaire og profetien blev frigivet ved en “New Lens Conference” i Glasgow i starten af oktober 2019:

“Danmark, du er blevet udvalgt til at få vækkelse (“marked for revival”). Danmark, du er blevet udvalgt til at få vækkelse. Og Herren vil sige til dig: “Kom ud af døden, kom ud af hulen, kom ud af graven. For jeg har kaldet dig til at bære og frigive en unik røst blandt nationerne.” Og I vil komme til at se og kende og opdage mig på en ny måde, når I overgiver jer til at flyde med min Ånd på usædvanlige måder. Herren siger: “Jeg vil gøre dig til et tegn og et under for andre. Og når I går tilbage til jeres nation denne weekend, vil I gå tilbage med en ny gnist, en ny ild i Jesu navn.” Så jeg frigiver den ild i Jesu navn. Og jeg siger: “Danmark, du er udvalgt til at få vækkelse i Jesu navn!”

Se videoen med denne profeti her: https://youtu.be/bTR0vSC8-f8

Gud har hørt vores (og mange andre forbederes) bønner om vækkelse og tiden nærmer sig, hvor vi skal se vores nation vendt på hovedet. Så lad os opflamme bønnen om vækkelse i vores hjerter, så vi kan bede med endnu større udholdenhed og lidenskab i den kommende tid.

Faste for Danmark