Uge 13 – Når mændene beder

Skrevet af Peter Tinggaard

1 Kor 16,13: “Vær vågne, stå fast i troen, vær mandige og stærke!”

I dette vers får vi et glimt af, hvad Paulus forventede af en “rigtig” mand. Han skulle selvfølgelig være mandig og stærk. Men styrken skulle ikke bare være af den almindelige menneskelige slags. Han skulle istedet være en, der var vågen (hvilket i Bibelen ofte handler om bøn – at våge i bøn) og skulle i forlængelse af dette være en person, der står fast i troen. Med andre ord en rigtig bønnekriger. En, der våger i bøn og står fast på Guds løfter for både sig selv, sin familie og sit område. Desværre finder vi ikke så mange af disse “rigtige” mænd i nutidens Danmark. Vi ser mange forskellige styrker i vores mænd, men det er ofte styrker på andre områder end det med bønnen og med at stå urokkeligt fast på Guds løfter.

Fx har jeg selv lagt mærke til et trist fænomen, som går igen i de fleste af landets byer. Når kirkerne samles til bøn, er der ofte flere kvinder end mænd, der møder op. Dette gælder også ved de fleste af de bønneseminarer, jeg afholder forskellige steder i Danmark. Der er væsentligt flere kvinder end mænd. Blandt de ca. 85 fastende vægtere, som er tilknyttet Faste for Danmark, er der over 65 kvinder, men kun 20 mænd (inklusiv mig). Omvendt er der typisk flere mænd end kvinder ved kirkens ledermøder eller planlægningsmøder eller bestyrelsesmøder. I samme spor kan jeg bevidne, at jeg møder langt flere kvindelige forbedere, der vier sig helt til bønnens tjeneste, mens det er langt færre mænd, der har bønnen, som deres primære tjeneste. Desværre! Vi har mange gode og stærke mænd, men mændene halser ofte efter kvinderne, når det gælder bønnens område.

I torsdags var jeg selv til bøn i den Apostolsk kirke i Aalborg, som er den menighed, jeg er tilknyttet. Vi var seks styks samlet. Fem kvinder og så mig. Undervejs i bønnen begyndte en af kvinderne at bede for “kvindernes internationale bededag”, som skulle finde sted dagen efter. Mens jeg lyttede til hendes bøn, begyndte der at rejse sig en række spørgsmål i mit indre: “Hvorfor er der ingen “mændenes internationale bededag”?” “Hvorfor ser vi en del af den slags tiltag for kvinder, mens der kun laves meget få tiltag for mændene?” “Og hvorfor kommer de få tiltag, der laves for mændene oftest til at fokusere langt mere på mere praktiske aspekter af vores mandighed end på det åndelige og på bønnen?”

Jeg fik ingen tydelige svar på mine spørgsmål, men oplevede i stedet, at der voksede en indre længsel frem efter, at der skulle laves sådanne bønnedage for mænd i Danmark. Dage, hvor mændene var samlet om bønnen og det åndelige ansvar, som Gud har givet os. Dage, hvor mændene kunne blive oprejst til at blive den slags mægtige, åndelige ledere, der våger i bøn, står fast i troen og derfor er mandige og stærk på den rette måde. Mænd, der ligner Jesus. Jeg begyndte derfor at bede om, at Gud måtte rejse op sådanne mandedage og mandebevægelser i Danmark, og de fem kvinder, som jeg bad sammen med, blev så grebet af dette fokus, at de bad for mændene med endnu større lidenskab end mig. Det var herligt!

Efter bedemødet tog jeg i svømmehalen, som jeg er begyndt at gøre et par gange om ugen. Mens jeg svømmede frem og tilbage, begyndte Gud at tale til mig om at lave en dag, hvor mændene samles til bøn for mændene – og jeg oplevede, at jeg selv skulle gå foran og begynde arbejdet med at arrangere en sådan dag allerede i år. Han gav mig en masse ideer, som jeg nu skal til at arbejde videre med, men ærlig talt ved jeg fortsat ikke helt, hvad dagene skal indeholde. Derfor skriver jeg denne andagt, så vi sammen kan bede for dette enormt vigtige emne. At Gud må oprejse “rigtige” mænd i vores nation. Mægtige åndelige krigere, som går foran i bøn og står urokkelig fast på Guds løfter. Mænd, der virkelig ligner Jesus.

Bed derfor om:

  • At Gud må bane vejen for en “mænd, der samles til bøn”- dag, så den må blive alt, hvad Gud drømmer om, at den skal være.
  • At Gud må oprejse og styrke vores mænd, så de kan blive til mægtige åndelige krigere, der afspejler Jesus.

Hvis Gud taler noget til dig, må du meget gerne skrive det ned og sende det til mig. (jptinggaard@gmail.com)

Faste for Danmark