Uge 50 Guds metode er mennesker

Skrevet af E. M. Bounds og Peter Tinggaard

Det meste af denne andagt er taget og oversat fra bogen “Power Through Prayer” af E. M. Bounds. For selvom hans bog blev skrevet for over 100 år siden, er den fortsat hyper aktuel og enormt udfordrende.

“Vi strækker os hele tiden fremad og forsøger konstant at finde nye metoder, nye planer, nye organisationer for at kirken må blomstre og for at evangeliet må opnå større udbredelse og gennemslagskraft. Vores fokus på metoder og planer medfører dog, at der bliver mindre fokus på selve mennesket og at det enkelte menneske billedlig talt drukner under alle vores planer og metoder. Men Guds plan er i stedet at sætte fokus på mennesket, og at placere ham over alt det andet. For mennesket er Guds metode. Kirken søger efter bedre metoder, men Gud søger efter bedre mennesker.

  • ”Der kom et menneske, udsendt af Gud, hans navn var Johannes.” Joh 1,6. Tidsalderen var kommet, hvor folket skulle bane vejen for Messias og proklamere hans komme, og hele denne gerning var uløseligt forbundet med mennesket, Johannes.
  • ”For et barn er født os, en søn er givet os.” Es 9,5. Verdens frelse blev givet til os igennem dette ”barn i en krybbe”.
  • Da Paulus ville forklare evangeliets forunderlige vækst, pegede han ikke på metoder, men på mennesker.
  • Når Gud erklærer, at ”Herrens øjne spejder ud over hele jorden, så han kan vise sin styrke og hjælpe dem, der helhjertet er med ham,” så udstiller han hvor uundværlige sådanne mennesker er for ham. Når han vil udgyde sin ånd på jorden, gør han det igennem sådanne mennesker.

Denne sandhed er uhyre vigtig for os at forstå, men vores moderne tidsalder har så let ved at glemme den. Og når det sker, medfører det nogle katastrofale følger for gudsrigets arbejde. Der opstår mørke, forvirring og død overalt. Svarende til det, der ville ske på jorden, hvis solen holdt op med at skinne.

Kirkens allerstørste behov er ikke en forbedring af vores planer, eller nye organisationer, eller revolutionerende ideer, men mennesker, som Helligånden kan bruge. Han søger efter forbedere. Mænd og kvinder, som er mægtige i bøn. For Helligånden flyder ikke igennem metoder, men igennem mennesker. Han kommer ikke og fylder bygninger, men mennesker. Han salver ikke planer, men mennesker. Han søger efter forbedere.

Kristi evangelium vinder ikke frem igennem bølger af popularitet. Den har ikke en indbygget automatik, som virker i sig selv. Den virker, når den får plads til at virke igennem et menneskeligt kar. Forkynderen må selv ”give liv” til forkyndelsen. Evangeliets guddommelige kendetegn skal kunne ses i budbringerens eget liv. Kærlighedens kraft må være i forkynderen som noget, der giver retning og lidenskab til forkynderen. Som en kraft, der former alt og kræver alt af ham.

Ånden søger således efter ægte budbringere, som han kan bruge til at gribe fat i en generation og forandre den for Gud. Men sådanne mennesker hænger ikke på træerne. De må både være lidenskabelige, heroiske og frygtlyse martyrer. Hvis de i stedet er smålige og halvhjertede tjenere, som søger position og anerkendelse fra andre mennesker og kun har et skrøbeligt greb om Gud og hans ord, fordi de viger tilbage fra selvfornægtelse og fra at fornægte verdens glæder, så vil de aldrig nogensinde få afgørende indflydelse for Gud på hverken kirken eller verden.”

Sådan skrev E. M. Bounds for længe siden, og mit hjerte råber AMEN, når jeg læser det i dag. Det harmonerer også med det nøglevers, som Gud brugte, da han kaldte mig til at være en vægter for Danmark. Ez 22,30-31: Jeg søgte én iblandt dem til at rejse gærde eller stille sig i murbruddet foran mig til værn for landet, for at det ikke skulle gå til grunde; men jeg fandt ingen. Da udøste jeg min harme over dem, tilintetgjorde dem i min vredes ild og gengældte dem deres færd, siger Gud Herren.”

Gud søger IKKE efter store bevægelser eller skarer af mennesker. For han ønsker IKKE at bygge sit Rige på menneskelige styrker og menneskelige kompetanser. Han søger i stedet efter skrøbelige og ægte mennesker, som han kan bruge til at demonstrere, hvor stor og fantastisk han er. 

Bed derfor om:

  1. At Gud må finde og rejse op enkelte mennesker i Danmark, som han kan bruge til at ændre landets fremtid.
  2. Bring selv et par konkrete mennesker i Danmark, som du bliver mindet om, frem for Gud i bøn. (Husk, sådanne mennesker er Guds metode!)
  3. Bed til sidst om, at du selv må blive til et sådant redskab i Guds hånd, således at han kan bruge dig til store ting.
Faste for Danmark