Uge 32 Fastens enorme kraft Del 1

Skrevet af Peter Tinggaard

Min yngste søn på 5 år har en fodvorte på sin ene tå, som vi er ved at behandle. Han siger selv, at vi skal drille den, indtil den falder af. Det er mest min kone, Jofrid, som gør det, så da hun havde aftenvagt en aften, foreslog jeg, at vi skulle drille den, ved at bede for den. Jeg lagde hånden på foden og sagde: “Forsvind i Jesu navn, fodvorte!” “Nej, far, det kan man altså ikke,” sagde min søn, “man skal først faste … ” ?

I de kommende ugers “Ugens Ord” vil jeg fremhæve en række forskellige gevinster ved faste, som Bibelen beskriver. Jeg vil fremlægge en ny gevinst hver uge. I denne uge vil jeg se på, hvordan faste opgraderer og løfter tjenester.

Del 1: Til opgradering af tjenester

ApG 13,1-3: “I menigheden i Antiokia var der profeter og lærere, nemlig Barnabas og Simeon, der blev kaldt Niger, Lukius fra Kyrene, Manaen, der var plejebror til landsfyrsten Herodes, og Saulus. Og mens de holdt gudstjeneste og fastede, sagde Helligånden: »Udtag Barnabas og Saulus til det arbejde, jeg har kaldet dem til.« Da de havde fastet og bedt og lagt hænderne på dem, sendte de dem af sted.”

Disse tre vers beskriver kort, hvordan Paulus (som oprindeligt hed Saulus) og Barnabas blev udvalgt af Helligånden til det, som blev starten på Pauluses omfattende missionsvirksomhed. Fasten bliver omtalt to steder i disse vers, fordi fasten var sådan en vigtig del af det, som banede vejen for Pauluses livsværk.

A) V. 2: Menigheden i Antiokia var ved at faste og holde gudstjeneste, da Helligånden talte til dem: “Udtag Barnabas og Saulus til det arbejde, jeg har kaldet dem til.” Derved fremhæver Bibelen, at fasten hjalp dem til at gribe Helligåndens ledelse. Bemærk dog her, at Helligånden ikke sagde, hvad de skulle gøre, men blot kaldte menighedens ledere til at sende dem ud til det arbejde, som Helligånden allerede havde vist dem. For Helligånden havde allerede åbenbaret for Paulus og Barnabas, hvad de skulle gøre.

Ud fra min egen erfaring af Åndens ledelse, tror jeg, at de over længere tid havde fået en voksende længsel og vished for, at Gud ville kalde dem ud til mission blandt hedningerne. Men det var først, mens de fastede, at Helligånden sagde: “Så er det nu! Jeg sender jer ud!”

Sådan virker faste virkelig! Vi kan have fornemmelser eller oplevelser af, at Gud på et tidspunkt vil åbne døre for os på helt nye områder. Fx har jeg over det sidste halve år fået en række ideer og tanker fra Helligånden, mens jeg var i bøn og lovsang, hvor jeg fornemmer, at jeg en gang i fremtiden skal bruge min guitar og mine sange til at synge Guds kærlighed over ikke kristne som en form for evangelisation. Jeg ved ikke rigtig, hvordan det skal ske eller hvornår, men jeg er sikker på, at det er noget, som Helligånden kalder mig til. Fasten åbner vores hjerter og giver Gud plads til at sige: Så er det nu! Det, som jeg har klargjort dit hjerte til over længere tid, skal du gøre NU. Uden fasten vil vi ofte gå glip af disse startskud, som antænder noget nyt. De mange ideer og tanker, som Gud planter i os, vil alt for let gå i glemmebogen og blive erstattet af andre tanker.

En af de primære grunde til, at faste har en sådan kraft, kan vi se i dette bibelske princip (Jak 4,10): “Ydmyg jer for Herren, så vil han ophøje jer.” For faste er netop at ydmyge sig ind for Gud. Når vi faster og derved anerkender, vores hjælpeløshed og svaghed – som man også kommer til at mærke rent fysisk, mens man faster – så bliver vi placeret på et sted, hvor Gud kan ophøje os. I vores magtesløshed bliver der meget mere plads til Guds styrke (jf. 2 Kor 12,9).

B) V. 3: “Da de havde fastet og bedt og lagt hænderne på dem, sendte de dem af sted.” Det var ikke nok for dem, at Ånden havde sagt: Så er det NU! De sendte ikke Paulus og Barnabas af sted med det samme, men gik i stedet i gang med en ny faste (eller i det mindste et nyt fokus på fasten) for at Paulus og Barnabas måtte blive udsendt med Åndens kraft.

Det er disse to elementer ved faste, som til sammen medfører, at vores tjenester bliver opgraderet. Faste hjælper os til at gribe Åndens timing og til at blive udsendt af Gud. Men fasten hjælper os også til at modtage den kraft og salvelse til tjenesten, som er livsnødvendig, hvis vi skal lykkes i de store opgaver, som Gud har til os.

Personligt kan jeg bevidne, hvordan min sidste lange faste har medført en voldsom opgradering af min tjeneste. Den satte mig fri af menneskefrygt, så jeg meget lettere kan følge Guds ledelse. Desuden fik jeg igennem fasten en helt ny åbenbaring af Faderens velsignelse, som har været startskuddet for, at jeg i dag er begyndt at afholde bønnekoncerter, hvor jeg synger ud Faderens kærlighed og velsignelse til sine børn. (se evt. noget af denne video, som indeholder sangene, jeg synger).

Torben Søndergaard har også oplevet en sådan opgradering. Han beskriver i sin undervisning om faste (gå frem til ca. 50 min.), hvordan hans første lange faste blev startskuddet på hans stærke tjeneste. Inden denne faste havde han ikke ledt en eneste person til omvendelse, eller oplevet en eneste helbredelse eller udfrielse. Men i løbet af det næste år efter fasten blev ca. 150 mennesker helbredt igennem hans tjeneste. Samtidigt blev 10 personer omvendt og han oplevede også, at mennesker blev udfriet af dæmoner.

Den opgradering, som blev startskuddet på Pauluses missionstjeneste, skete mens de fastede. Bemærk dog, at der var flere som fastede end dem, som blev sendt ud. For fasten kan både give en opgradering af vores personlige tjeneste, men den kan også give os åndelig kraft til at bane vejen for andres opgraderinger.

Bed derfor om …

  • At Gud må opgradere mange tjenester i Danmark. Bring nogle af de tjenester, som du kender, frem for Gud i bøn og bed ham om en opgradering.
  • At kirken må opleve langt mere af Åndens kraft til den tjeneste, som han sender os ud til.
  • At du selv må opleve en opgradering af den tjeneste, som Gud har givet til dig.
Faste for Danmark