Uge 2 – Vi er under angreb

Skrevet af Peter Tinggaard

2 Kor 10,4-5: “Vore kampvåben er ikke verdslige, men mægtige for Gud til at bryde fæstningsværker ned. Vi nedbryder tankebygninger og alt, som trodsigt rejser sig mod kundskaben om Gud, vi gør enhver tanke til en lydig fange hos Kristus … “

Vi er udrustet til kamp, men hvor bliver krigerne af?

Vi er under angreb i disse tider. Og det kan mærkes og ses. Vores unge mennesker udsættes for et massivt bombardement af verdens tankebaner igennem sociale medier, så de stækkes og nedbrydes. Det medfører spiseforstyrrelser, mindreværd, selvhad, identitetskriser og meget mere. Selv i gode kristne familier er det samlet set kun nogle få timer om ugen, at vores unge mennesker påvirkes af Jesus, Bibelen og kirken, mens de resten af ugen – i op til 10 timer om dagen – bliver oversvømmet og revet med af en tsunami af verdslige tankebaner igennem serier, film, tiktok videoer, facebook og instagram.

Ved vores universiteter, som mere og mere er styret af humanismens dagsorden, udsættes vores unge mennesker af et så massivt pres i forhold til identitetspolitik, oprør mod tidligere tiders normer og evolution, at de færreste kan modstå presset. Det kan se uskyldigt ud på overfladen, men bag ved det hele er der dæmoniske magter, som forsøger at stække og ødelægge landets fremtid. Dette er også grunden til, at det er så svært at stå imod og bekæmpe denne dagsorden. For der er tale om dæmonisk manipulation og forførelse. Tænk fx på dette: Der er en sådan magt og kraft bag evolutions forførelsen, at selv Jesus elskende unge mennesker risikerer at miste troen på en Skaber, når de går på universitetet, så de ender med at synes, at det er mere videnskabeligt og fornuftigt, at al verdens skønhed og orden er formet tilfældigt af ingenting. Det er så tåbeligt, at man ikke skulle tro, at nogen ville tage det alvorligt, men det er alligevel det, som styrer vores universiteter, og det gør det klart for os, hvilken skræmmende magt, der er i dæmonisk forførelse.

Og som om det ikke var nok, er vores kirker også udsat for voldsom humanistisk forførelse. Langsomt, men sikkert, glider kirken i en humanistisk retning og den mister både sin skarphed og sin renhed, for at den i stedet kan rumme og inkludere ting, som Bibelen fordømmer. Det er noget, som sker overalt. Og lad jer ikke narre!! Vi er alle sammen udsat for denne massive forførelse, og vi er alle sammen blevet påvirket af den. Hvis ikke der rejser sig en hær af forbedere og krigere, som vil bremse forførelsen og genindvie kirken til hellighed og radikal overgivelse til Jesus, vil denne tendens fortsætte. Og det værste af det hele vil være, at vi ikke vil opdage det, før det er for sent, fordi vi netop er blevet forført.

En Johannes Døber bevægelse

Jeg er ved at læse en spændende bog af James Aladiran, som hedder “Life on Fire – Becoming a person of prayer and power”. (Livet sat i brand – at blive en forbeder med kraft). Han er en ung mand, som har oplevet Guds kald til at lede en Johannes Døber agtig bevægelse af unge, som rejser sig og baner vejen for en hellig kirke. Han skriver: “Når vi betragter verdens nationer, virker det ikke som en overdrivelse at sige, at vi er sunket ned i den mørkeste time.” Derefter synliggør han det moralske forfald, som spreder sig og den voksende humanistiske dagsorden, som bliver mere og mere tydelig i sin anti-kristlige dagsorden. Fra sine egne erfaringer som en ung mand beskriver han, hvilket massivt angreb, der er på unge, og han mener, at der er et enormt behov for at se en modvægt til alt dette rejse sig. 

Men hvad var det, som kendetegnende Johannes Døber?

 1.  Han var udvalgt til at blive stor i Guds øjne. Luk 1,15.
  Hans kald var ikke at blive stor i verdens øjne, men i Guds. Han levede sit liv på en måde, som stødte og forargende mange i verden, og han endte også med at blive slået ihjel for at tale upopulære sandheder til landets ledere.
 2. Han levede i ørkenen, adskilt fra det almindelige samfund.
  Gud vil ofte bruge ørkensteder til at forædle, rense og vække de personer, som han vil bruge til at vække nationer. Der koster noget at undvære verdens glæder, men det er en nødvendig pris at betale, hvis man vil vækkes af Gud, så man kan vække andre.
 3. Han var stærk i ånden. Luk 1,80.
  Han betalte en stor pris i form af målrettet bøn og faste for at blive så stærk i ånden, at han kunne bane vejen for Jesus igennem en national omvendelsesbevægelse.
 4. Han måtte igennem en lang forberedelsestid
  Der var en grund til, at han måtte leve så mange år ude i ørkenen, væk fra det almindelige samfund.
 5. Han var Guds røst, der kaldte til omvendelse. Matt 3,1-5.
  Når han talte, var der en sådan salvelse og kraft i hans ord, at det påvirkede alle, som hørte det. Tusindvis af mennesker strømmede ud til ørkenområderne for at høre ham tale og for at omvende sig. 

James Aladiran siger: “Det niveau af mørke, som vores generation bliver udsat for, kalder på et langt dybere niveau af renhed i hjerterne på Guds folk. Vi kan ikke blive Guds redskaber til at kalde nationerne tilbage til ham, hvis ikke der først sker et voldsomt opgør med verdens tankebaner i vores indre.”  

Lad os bede om:

 • At Gud må vække nogle nidkære krigere blandt de unge i Danmark, så de kan vække andre … og starte af bevægelser af unge, som er langt mere optaget af Gud end de er af verden.
 • At du og jeg selv må blive vakt på samme måde.
 • At vi som forbedere må blive villige til at undvære verdens midlertidige glæder og fornøjelser, så vi i stedet kan bane vejen for himmelens evige glæder. Jak 4,4: “I utro, ved I ikke, at venskab med verden er fjendskab med Gud? Den, der vil være ven med verden, står som en fjende af Gud.”
Faste for Danmark