Uge 47 Tal igennem vores drømme, Gud!

Skrevet af Peter Tinggaard

Højsangen 5,2a: ”Jeg sov, men mit hjerte var vågent. Hør, min elskede banker på:”

Livet med Gud leves ikke ud fra vores hoveder, men ud fra vores hjerter. Således siger Guds Ord ikke: “Frem for alt: Vogt dit hoved, for derfra udspringer livet.” Nej! Ord 4,23 erklærer i stedet, at det er hjertet, som livet udspringer fra. Derfor bor Jesus heller ikke i vores hoveder, men i vores hjerter, og når Helligånden strømmer ud af os som en flod (jf. Joh 7,38-39), flyder han ikke fra vores hoveder, men ud fra vores indre. Desværre har vores moderne, vestlige kristendom lært os at leve kristenlivet ud fra vores hoveder, og ikke ud fra vores hjerter. Men det er ikke det liv, som Bibelen kalder os til at leve.

I denne uge vil vi se på en af de primære måder, hvorved Gud taler til os igennem vores hjerter.

Drømme

Job 33,15-17: ”I en drøm, i et nattesyn, når mennesker er faldet i dyb søvn, når de ligger og sover, da taler [Gud] til dem, advarer og skræmmer dem for at få dem til at afstå fra deres gerninger; han tilintetgør mandens hovmod.”

Bibelen er fyldt med eksempler, hvor Gud taler igennem drømme: Her er et lille udvalg:

  • Jakobs drøm om en stige op til himlen ved Bethel – 1 Mos 28,11-22. Den var begyndelsen på Jakobs forvandling fra en skurk til en ven af Gud.
  • Josefs to drømme om hans fremtid som hersker – 1 Mos 37,5-10. Den gav ham et glimt af den fremtid, som Gud havde for ham.
  • Kong Salomos drøm, hvor Gud mødtes med ham og tilbød at give ham et ønske: 1 Kn 3,5-10. Han bad om visdom i drømmen! Og fik både visdom, rigdom og ære i det “virkelige liv”.
  • De vise mænd og Josef blev advaret igennem drømme (Matt 2,12-13). Det blev deres redning, da Kong Herodes ellers søgte at slå dem ihjel.
  • Paulus så en mand fra Makedonien i en drøm, som bød ham at komme til Makedonien i Europa (ApG 18,9). Det var igennem denne drøm, at Paulus fik sin ledelse til at blive den første missionær, som kom til Europa.

Vi lever i det sidste tider og ifølge Joel 3,1-3, vil disse tider være kendetegnet ved, at Gud taler på alverdens forskellige måder. Bl.a. står der: “…. jeres gamle skal have drømme, jeres unge skal se syner … “ Med andre ord burde vi forvente, at Gud vil tale til os igennem drømme og syner. Personligt tror jeg, at han taler langt mere end det, vi opfanger.

Det er fx blevet påvist i søvnlaboratiorier, at alle mennesker drømmer om natten. Man kan se, hvornår et menneske begynder at drømme, ved at øjenlågene begynder at flimre. Derfor kaldes det REM søvn (Rapid Eye Movement på engelsk => hurtige øjen bevægelser). Hvis man vækker en person, hver gang øjnene begynder at bevæge sig, og man derved hindrer dem fra at drømme, vil disse personer få et mentalt sammenbrud efter tre døgn. Denne kendsgerning viser os, hvor enormt vigtige vores drømme er. De er nødvendige for, at vores indre følelsesliv kan fungere.

Når vi drømmer, er det vores hjerter, som sender signaler fra vores indre menneske. For vores drømme strømmer fra hjertet, mens vores tanker har deres udspring i vores hoveder. Det særlige ved drømme, som modtages, mens vi sover, er dette: Når vi sover, er vores tanker på standby, men det er vores hjerter ikke. De forbliver vågne og taler til os – uden at skulle begrænses eller gå igennem hovedets tankefilter. Jf verset fra Højsangen 5,2a: ”Jeg sov, men mit hjerte var vågent. Hør, min elskede banker på:”

Dette er også grunden til, at nattens drømme hurtigt bliver glemt, når vi vågner op fra søvnen, hvis ikke vi skriver dem ned eller deler dem med nogen. For så snart hovedet vågner op og overtager styringen igen, vil hjertets drømme forsvinde som dug for solen. Dette skyldes, at hjertets budskaber har svært ved at trænge igennem vores hoveder.

Men hvis vi klarer at huske vores drømme, vil vi opdage, at både Gud og vores hjerter taler til os igennem dem. Drømmene hjælper os til at mærke, hvordan vi har det i konkrete situationer. De kan fortælle os, om vi er bange, ensomme, overbebyrdede eller en lang række andre følelser. De hjælper os til at opdage farer og til at genkende muligheder. De hjælper os til at erkende ting, som vores hoveder har svært ved at erkende. De hjælper os ganske enkelt til at opfange, hvad vores hjerter føler og tænker.

Kan du fx huske den profetiske drøm, som jeg delte i Ugens Ord for uge 41? Om en forfærdelig eksamenssituation? Den hjalp mig til at erkende, at mit hjerte rent faktisk havde nogle helt forkerte forventninger til Gud, som slet ikke afspejlede, hvem han virkelig er. Det var Gud, som talte igennem drømmen, men den var ligeså meget et budskab fra mit eget hjerte. For den hjalp mig til at komme i berøring med områder i mit hjerte, som var sårede og lukkede.

I den kommende uge vil vi sætte ekstra fokus på vores drømme. Sammen vil vi forvente, at Gud vil tale til os igennem dem. Derfor vil vi både bede om dette helt konkret, men vi vil også gøre en indsats for at huske vores drømme og reflektere over dem. Jeg håber, at du vil være med … ?

Bed derfor om:

  • At Gud i denne uge må tale til os igennem vores drømme.
  • At Gud samtidigt må hjælpe os til at lytte til vores hjerter og opfange, hvad de siger.
  • At vi også må få drømme med profetiske budskaber fra Gud til Danmark.
Faste for Danmark