Uge 45 Sandheden om fastens kraft

Skrevet af Peter Tinggaard

Matt 28,18-20:Og Jesus kom hen og talte til dem og sagde: »Mig er givet al magt i himlen og på jorden. Gå derfor hen og gør alle folkeslagene til mine disciple, idet I døber dem i Faderens og Sønnens og Helligåndens navn, og idet I lærer dem at holde alt det, som jeg har befalet jer. Og se, jeg er med jer alle dage indtil verdens ende.«”

Da Jesus udsendte sine apostle i Matt 28, gjorde han det som Kongernes Konge, der igennem korsets sejr havde fået al magt i himlen og på jorden. Det var med andre ord HAM, der har al magt, som sendte sine efterfølgere ud for at demonstrere denne enorme magt. Når vi således adlyder hans befaling og gør de ting, som han kræver, at vi skal gøre, så vil der være to ting, vi kan regne med (ud fra ovenstående vers).

For det første: Vi er udsendt på vegne af den øverste myndighed, som findes og vi er udvalgt til at virke med hans myndighed. Det betyder, at hver eneste gang en anden magt eller myndighed rejser sig imod os og forsøger at hindre os fra at udføre hans befaling, så gælder det, at Jesus allerede har besejret denne magt eller myndighed. For da han råbte “det er fuldbragt!” fra korset, gjalt hans fuldkomne og endegyldige sejr også denne konkrete fjende, som vi nu møder.

En af de bedste illustrationer af denne myndighed, finder vi, når vi studerer disciplene og den enorme myndighed, som Jesus kunne give dem allerede før hans totale sejr på korset. Se fx Matt 10,1: Jesus kaldte sine tolv disciple til sig og gav dem magt over urene ånder, så de kunne uddrive dem og helbrede al sygdom og lidelse.” Denne myndighed over dæmoner var så fuldstændig, at de blev helt chokeret, da de i Matt 17,14-21 kom til at opleve en enkelt situation, hvor en konkret dæmonsk magt ikke ville adlyde dem. Derfor spørger de Jesus i Matt 17,19: “Hvorfor kunne vi ikke drive den ud?” Med andre ord: Var der her tale om en dæmon, som ikke var underlagt den myndighed, du gav os. Heldigvis siger Jesus ikke: “Ja, der vil være nogen dæmoner, som er for stærke og for store for min myndighed.” Han peger i stedet på deres vantro, som grunden til at dæmonen ikke adlyd dem. “Det var ikke min magt, som var for lille, men jeres tro på min magt, som var mangelfuld.” Samtidigt slår han fast: “Har I en tro som et sennepsfrø, kan I sige til dette bjerg: Flyt dig herfra og derhen! og det vil flytte sig. Og intet vil være umuligt for jer” Med andre ord: “Hvis I tror på mig og på den myndighed, som jeg har givet til jer, vil intet kunne standse jer. Selv hvis et bjerg kommer i vejen for jer, vil dette bjerg vige for jer, hvis blot I har tro som et sennepsfrø.”

Når Jesus allerede kunne give sine disciple så meget myndighed over mørkets dæmoner, før han havde givet sit liv på korset, så kan vi ikke forvente mindre end dette i vores liv. For vi står på den anden side af korsets ultimative sejr, og vi har ovenikøbet fået Helligånden (som selv er Gud) til at bo i vores indre.

For det andet: Den samme Jesus, som sender os ud med denne enorme myndighed, erklærer klart og tydeligt: “Jeg er med jer alle dage indtil verdens ende”. Med andre ord vil den store “al magts” Konge, som sender os ud, selv gå med os, hvor end vi kommer hen. Alt dette proklammerer han til os, fordi han ønsker, at vi skal have en urokkelig tillid til den enorme myndighed, som han har givet til os. Lad intet standse jer. Selv bjergene skal vige for jer!

Når vi forstå alt dette, vil vi også forstå, at fastens kraft alene består i, at den hjælper os til at gribe fat i og vandre i den kraft, som Jesus allerede har givet til os. Den etablerer ikke nogen ny kraft. Fastens disciplin kan ikke give os mere myndighed, end det, Jesus allerede har givet til os, siden der ikke er noget, som er større end “al magt i himlen og på jorden.” Fasten hjælper os i stedet til at gribe fat i den fuldstændige myndighed, som vi har allerede har fået, så vi kan gøre brug af den. Derfor sagde Jesus til disciplene, som ikke klarede at uddrive en konkret dæmon. Matt 17,21: “Den slags fordrives kun ved bøn og faste.” Med andre ord: Hvis I også vil have myndighed til at uddrive den slags dæmoner, er I nødt til at faste og bede … for fasten vil forstærke jeres tro på den magt, som jeg har givet til jer. Det er dette, som er fastens primære kraft. Den hjælper os til at udleve og erfare vores egen magtesløshed, så vi i stedet kan få endnu større tillid til Guds grænseløse kraft.

Guds kraft over heksekraft

Mahesh Chavda, som selv har fastet mere end nogen anden kristen, som jeg har hørt om, fortæller følgende historie i sin bog “The Hidden Power of Prayer and Fasting”: Ved en stor evangelisk kampagne, som blev afholdt i Zaire i et område med megen heksekraft, blev heksedokterne så rasende på kampagnen, at de sammenkaldte alle heksedoktorer fra området. De mødtes under deres mægtige heksetræ for at forbande kampagnen, som fandt sted ca. 10 km fra træet. De lavede magiske ritualer, spiste menneskekød og forbandede de kristne. Men Mahesh, som ledte kampagnen blev af Ånden ledt til at bede følgende bøn: “Satan, jeg binder dig. Jeg tager autoritet over heksekraft ånden, og jeg bryder trolddommens magt over dette område!” I dette øjeblik faldt ild ned fra himlen og satte heksetræet i brand. Flere af heksedoktorerne mistede synet, nogle af dem blev forbrændt, og nogle af dem omvendte sig hurtigt til Gud, da de indså, hvor stor, hans magt var. Det var igennem disse nyomvendte heksedoktorer, at Mahesh fik beskrevet heksedoktorernes frygtindgydende oplevelse af Guds magt. 

Bed derfor om:

  • At Gud igennem fastens disciplin må åbne vores øjne for, hvor stor en kraft, han har givet os!
  • At Gud må forstærke vores tro for, at “intet er umuligt for os!” (jf. Matt 17,20)
  • At Gud i sin nåde må lede os til nogle lignende gennembrud i Danmark, som det, der skete i Zaire.
Faste for Danmark