Uge 22 – Et kald til renhed

Skrevet af Peter Tinggaard

Inden den store vækkelse i Argentina i 1954, var der ingen naturlige grunde til at forvente en landsdækkende vækkelse i dette land. Der var så lidt fremgang blandt missionærerne og i kirkerne, at landet blev regnet som den mindst frugtbare missionsmark i hele den vestlige verden. En typisk missionær kunne investere en livstid i landet og dog kun opleve, at en håndfuld mennesker gav deres liv til Jesus. Desuden var det argentinske folk bundet af dæmoniske afguder og landets økonomiske velstand havde gjort dem stolte. Men Gud demonstrerede, at alt er muligt for ham!

Faste for Danmark har oversat bogen om vækkelsen i Argentina og vil indenfor de næste par uger sende en mail med en gratis PDF af bogen til alle medlemmer af Faste for Danmark. Grunden til at vi har valgt at udgive denne bog er ganske enkel og ligetil: Når Gud kunne bringe vækkelse til en sådan lukket og stolt nation som Argentina, så kan han også bringe vækkelse til Danmark. Det er det, der er hele formålet med denne bog: At give os nøgler til vækkelse, som vi kan bruge på vores egen nation.

Inden det store gennembrud i 1954 sendte Gud en engel til en bibelskole i Argentina, og det medførte tre måneder med de mest intense bønnetider, som jeg nogensinde har læst om. Det var på denne måde, at Ånden banede vejen til vækkelse igennem sit folk. En af de ting, som Gud gjorde igennem de tre måneder, var at give en lang række knivskarpe og udfordrende profetiske ord til Argentina og resten af verden. I denne andagt kan en læse en af disse profetiske ord.

Et kald til renhed

Mit nærvær er rent. Vær hellige, for jeg er hellig.
Gør dig rede. Gør dig rede, mit barn.

Du er et instrument i mine hænder.
Men mit redskab må ikke være snavset.

Ræk din hånd ud – men lad den være ren.
Og ikke kun den, men også dit hjerte.
Ræk både din hånd og dit hjerte ud.

Jeg kan uden besvær tage dit hjerte og rense det.
Men, hvordan skal jeg kunne gøre det,
hvis du undlader at give det helt til mig?

Du kan ikke lægge dit hjerte i mine hænder
og selv holde fast i det samtidig.

Jeg går langsomt iblandt jer. Jeg ser jeres hjerter.
Lad vær med at dække synden med hellighed!
Fjern først synden!

Jeres ”jeg” skal ikke have plads; det skal væk.
Dit personlige ego skal fjernes.

Det vil helt sikkert gøre ondt på dig,
For en fiskekrog har let ved at trænge ind,
men den gør ondt, når den skal fjernes.

Hvis ikke du vil lære af mig,
hvad vil du så give videre til andre?
Hvis ikke du vil gå igennem min ild,
hvordan vil du så tale om den ild, som jeg har?
Jeg bringer ild i mine hænder;
jeg er nødt til at brænde det hele.

Jeg ser alt, hvad der er i dit hjerte.
Og ved du, hvad jeg ser?
En skov af ondskab, der skal brændes.
Men jeg kan kun brænde det,
hvis du lader mig gøre det.

Sandelig siger jeg dig:
I mit rige skal der ikke være noget,
der er smudsigt, som tilhører dig;
Derfor må jeg reducere det hele til aske og bagefter blæse.
For derved kan jeg oprette mit rige i dig
og komme og bo i det.

Jeg ønsker at lægge min hånd med rensende ild på din sjæl.
Dit hjerte vil brænde sammen med dit væsen,
men jeg er nødt til at brænde det.
Hvis du giver mig lov til dette, vil alle pletterne forsvinde.

Inde i dit hjerte ser jeg en masse vederstyggeligheder,
som du ikke ved noget om, men jeg ser dem klart.
Disse ting skal brændes væk.
Det vil gøre ondt på din krop,
men det vil bringe glæde til din sjæl.
Giv mig lov til at gøre mit værk i dig.

Jeg fortæller dig dette, så du ikke skal frygte eller flygte,
når øjeblikket kommer.

Brænder dit hjerte?
Der er en stor skov, som jeg er nødt til at brænde;
mægtige stammer med dybe rødder,
som det vil gøre ondt at trække ud.
Men vær ikke bange!
Lad mig fjerne dem og helbrede dine sår.

Hvis ikke dit hjerte er rent og ydmygt,
vil jeg ikke velsigne dig.

For hvis I er fyldt med egoisme og personlig stolthed,
vil I ikke være andet end afgudsstatuer,
som ikke kan få lov at stå i min nærhed.

I har et bjerg af frø blandet sammen med affald
og en masse ufuldkommenheder i jeres liv.
Åndens vind skal blæse henover dette bjerg,
så den kan blæse væk de ting, som er tomme,
og lade de ting forblive,
som jeg ønsker, skal bære frugt.
Det er jer, der er frøene, og jeg vil rense jer.

Lad mig komme ind i dit hjerte;
jeg kan forvandle dig.

Kender du mig? Ved du, hvem jeg er?
Jeg er din Far. Ham, som forvandler liv
og som gør det sorte hvidt.

at være eller ikke at være”
Vær det, som jeg ønsker, I skal være!

Faste for Danmark