Uge 8 – Altid under angreb

Skrevet af Peter Tinggaard

Ef 6,12: “Thi for os står kampen ikke mod kød og blod, men mod myndigheder og magter, mod verdensherskerne i dette mørke, mod ondskabens åndemagter i himmelrummet.”

Den kamp, som du og jeg står i, er både virkelig og konstant. Den er mod åndelige magter i himmelrummet, og den fortsætter uophørligt, både nat og dag. 365 dage om året. Der findes ingen fredede zoner eller våbenhviler imellem de to parter, og vi skal ikke forvente, at fjenden på noget tidspunkt vil opføre sig som en gentleman og fx undlade at angribe os, når vi ligger ned. Tvært imod. Han går efter dødsstødet og efter at knuse os helt, når vi ligger ned og allerede er blevet ramt. 

Satan hader dig og han har en modbydelig plan for dit liv!

Joh 10,10: “Tyven kommer kun for at stjæle og slagte og ødelægge. Jeg er kommet, for at de skal have liv og have i overflod.”

Dette vers beskriver, hvad vi kan forvente af Satan og mørkets rige. Han vil stjæle og slagte og ødelægge. 

Han vil stjæle fra os alt, hvad han overhovedet kan få mulighed for at stjæle. Han vil stjæle vores tid, vores overskud, vores glæde, vores relationer, vores fred og vores tro. Han forsøger at bilde os ind, at vores dage og uger er spildte og ikke gør nogen forskel. Ligesom han også vil bilde os ind, at vores bønner og vores trofasthed ikke gør nogen forskel. Hvor Gud i stedet vil lære os at være taknemlig over alle omstændigheder og at gøre brug af og værdsætte den tid, vi har fået, forsøger fjenden at dræbe os langsomt med kedsomhed, meningsløshed og tomhed. 

Han vil angribe vores identitet og selvbillede med løgne, anklager og bebrejdelser, så vi lærer at hade os selv i stedet for at se os med Guds øjne. Han vil slagte og ødelægge vores drømme og visioner i en sådan grad, at vi trækker os fra kampen og kapitulerer. Samtidigt frister han os med alverdens forskellige fristelser – alt efter, hvad der virker i vores liv – så han kan ødelægge os indefra. Og sådan kunne man blive ved og beskrive mange flere måder, hvorpå fjenden kommer for at stjæle og slagte og ødelægge. 

Tag derfor Guds fulde rustning på! 

Ef 6,13-17: “Tag derfor Guds fulde rustning på, for at I kan stå imod på den onde dag, overvinde alt og bestå. Så stå da fast, spænd sandhed som bælte om lænden, og ifør jer retfærdighed som brynje, og tag som sko på fødderne villighed til at gå med fredens evangelium. Overalt skal I løfte troens skjold, hvormed I kan slukke alle den Ondes brændende pile. Grib frelsens hjelm og Åndens sværd, som er Guds ord.”

Gud har ikke fritaget os fra kampen, og det er et udtryk for dovenskab og åndeligt selvbedrag, når vi lever vores liv, som om vi ikke er i en krig. Han kalder os for sine krigere og han har klargjort den vildeste udrustning til os, så vi kan stå fast i kampen mod de mægtigste dæmoniske fyrster i universet og alligevel “overvinde alt og bestå”. 

2 Tim 1,7: “For Gud har ikke givet os en fej ånd, men en ånd med kraft og kærlighed og besindighed.” 

Det græske ord, som oversættes med ordet “fej” i dette vers, er ordet “deilia”. Det kan også oversættes med ord som frygtsom eller bangebuks eller kujon. Det er det, som Paulus vil opflamme Timoteus til at forstå. Den Ånd, som vi har modtaget fra Gud, gør os ikke til kujoner eller til feje personer, der trækker sig fra kampen. Nej! Den fylder os med kraft og kærlighed og besindighed (eller sunde tanker), så vi melder os til at kampen – klargjort og udrustet til at kæmpe med Guds kraft. Derfor ser vi også, at det første Ånden gjorde, da han var kommet over Jesus ved hans dåb, var at han sendte ham ud i ørkenen for at bekæmpe Satan. 

Lad os derfor tage imod den udrustning, som Gud har klargjort til os, og lade den Ånd af kraft, kærlighed og besindighed, som bor i os, få plads til at rejse os op som krigere. For det er tid til, at vi rejser os op og melder os klar til tjeneste i Jesu hær. Og vi har ikke noget at frygte. For selv om fjenden angriber os hele tiden, både nat og dag, kan vi altid være sikre på disse to sandheder: Jesus har allerede sejret over alle andre magter (Kol 2,14-15) … og den Ånd, som bor i os, er større end den, der er i verden (1 Joh 4,4). 

Lad os derfor bede

  • Gud, hjælp mig til at se, hvad der bor i mit hjerte. Er der områder i mit liv, hvor jeg trækker mig fra kampen?
  • Er jeg bange for kampen eller for fjenden? Hvis ja, hvorfor er jeg bange?
  • Gud, åben vores øjne, som du gjorde det med Elisas tjener, så han så, at der er “flere på vores side end på deres. (2 Konge 6,16-17)
Faste for Danmark