Uge 11 Giv os dit hjerte, Gud!

Skrevet af Peter Tinggaard

Sl 32,8: “Jeg vil lære og undervise dig om den vej, du skal gå, jeg vil give dig råd, mit blik er rettet mod dig.

Vi har en Gud, som hellere end gerne vil åbenbare, hvilken vej vi skal gå. Ja, han er faktisk så nidkær for at vise os den rette vej, at han ofrede sin egen Søn for at etablere og åbenbare vejen. Efterfølgende sendte han Helligånden, den tredje person i treenigheden, til at bo i vores hjerter, så han som en grænseløs, evig og almægtig Gud kan vejlede os indefra. Med andre ord gav han os “rådgiveren over alle rådgivere” til at bo i os. Derfor står der fx i Joh 2,27: Men i jer bliver den salve, I har fået fra ham, og I har ikke brug for, at nogen skal lære jer noget; men da hans salve lærer jer alt – og det er sandt og uden løgn – skal I også blive i ham, sådan som den har lært jer.

Men Helligånden er langt mere end en himmelsk GPSer, der altid kender den rette vej. For han har et langt højere formål end at vise os den rette vej for hvert eneste skridt, vi skal tage. Hans primære formål er at åbenbare og levendegør Gud for os, og det er ofte på denne måde, at han vejleder os til at vælge den rigtige vej. Han åbenbarer Jesus for os, så vi kan lære at tænke og handle som Jesus.

I anden halvdel af Sl 32,8 står der følgende: “Jeg vil give dig råd, mit blik er rettet mod dig.” Det er et godt vers, men jeg kan langt bedre lide, hvad der står i den hebraiske grundtekst. “Jeg vil lede dig med mit øje!” For denne direkte oversættelse af de hebraiske ord rummer en række tolkningsmuligheder som alle er sande om Gud.

Mulighed A) Den Gud, som leder os, holder altid øje med os. Det er denne betydning, som ligger til grund for oversættelsen i vores danske Bibel.

Mulighed B) Gud vil lede os ved at fortælle os, hvad han ser. Derved leder han os “ved sit øje”.

Mulighed C) Gud vil lede os ved at lade os se, hvad han ser. For han leder os “ved sit øje”.

Desværre tvinges en oversætter ofte til at vælge en af mulighederne, når han skal oversætte verset, men dette er et stort tab. For derved mister vi de to andre muligheder, som er mindst ligeså gyldige og sande. Tænk på det: Gud vil lede os ved sit øje. Han vil hele tiden holde øje med os, men han vil også fortælle os, hvad han ser – og til tider vil han også åbne vores øjne til at se det, han ser. For jo mere vi ser af det, som Gud ser, jo mere vil vi få hans hjerte for verden. Og det har vi virkelig brug for!

Giv mig dit hjerte, Gud!

Igennem de sidste par måneder, har der været en række bønner med nogenlunde samme tema, som jeg har gentaget igen og igen. “Jeg vil have dit hjerte, Gud!” “Jeg vil fyldes med din kærlighed!” “Lad mig se som du ser, Gud!” “Lad mig elske det, du elsker og hade det, du hader!” (jf. Sl 45,8). Det er også dette tema, som fylder mit hjerte, når jeg læser Sl 32,8. For jeg vil se verden med Guds øjne og samtidigt mærke Guds følelser. Jeg vil ikke nøjes med at se det, jeg selv ser og med at elske med min egen skrøbelige og ynkelige kærlighed.

Denne længsel blev yderligere forstærket, da jeg så en video med Dutch Sheets som hedder “Capturing the Heart of God” (At fange Guds hjerte). I den fortæller han om sin egen vandring med at få Guds hjerte for USA. Blandt andet oplevede han et møde i sin egen kirke, hvor Helligånden kom over ham med en sådan udgydelse af Guds “compassion for America” (medfølelse/lidenskabelig barmhjertighed for USA), at han begyndte at hulke med en sådan kraft, at han ikke kunne gøre andet. Derfor tog menigheden hjem og efterlod ham alene i kirken, hvor han hulkede og hulkede i tre en halv time. Han fortæller selv, at gråden og smerten var så intens, at han frygtede, at han ville dø af den.

I løbet af de kommende uger, skete det igen og igen, at han begyndte at græde, da han mødte andre mennesker i byen. Hans nød og smerte var så intens, at han havde svært ved at sove om natten, og derfor sagde han til Gud: “Du er nødt til at fjerne denne byrde fra mig, for den er så intens, at jeg ikke længere kan fungere normalt.” Men Gud sagde: “Nej! “Jeg vil ikke fjerne byrden, men jeg vil i stedet lære dig at bære byrden i din ånd og ikke i din sjæl.”

Siden denne oplevelse har Dutch givet sit liv og det meste af sin tid til at bede for USA. Han er blevet en af verdens mest salvede og efterspurgte undervisere om bøn, men han rejser kun sjældent fra USA. For det er USA, som er hans primære opgave. I ovenstående video siger han noget, som gør mig voldsomt sulten efter at få en lignende oplevelse med Gud – selv om det vil koste mig alt. For han fortæller, hvordan Guds hjerte har ændret hans tjeneste som forkynder. Før var det informationer, som han formidlede til mennesker, siger Dutch. Men efter at han selv havde fået Guds hjerte for USA, medførte hans forkyndelse i stedet, at han forløste og frigav noget af Guds hjerte til andre. Nej, hvor længes jeg efter dette!!!!

Bed derfor om:

  • At Gud må give os sit hjerte. At vi må mærke, hvad Gud føler, når han tænker på Danmark.
  • At bevægelsen “Faste for Danmark” må blive en bevægelse, som Gud både kan og vil dele sit hjerte med.
  • At vi må blive mennesker, der ikke bare taler om Gud, men som forløser hans nærvær … .
Faste for Danmark