Uge 47 – Vogt dit hjerte – Del 2

Skevet af Peter Tinggaard

Ordsp 4,20-23: “Min søn, lyt til mine ord, vend dit øre mod det, jeg siger, lad det ikke vige fra dine øjne, bevar det i dit hjerte;  for det er livet for den, der har fundet det, lægedom for hele hans legeme. Frem for alt: Vogt dit hjerte, for derfra udgår livet.”

Sidste uges andagt handlede om at vogte vores hjerter – ikke ved at vogte det, som kommer fra os selv, men ved at vogte og værne om det, som Gud har plantet i vores hjerter. Ligesom det beskrives i ovenstående vers, hvor jeg læser det som Faderens personlige tale til sine børn: “Min søn (eller datter), lyt til mine ord, vend dit øje mod det, jeg siger, lad det ikke vige fra dine øjne, bevar det i dit hjerte; for det er livet for den, der har fundet det, lægedom for hele hans legeme.” Med andre ord, Gud vil give dig og mig nogle konkrete, personlige ord, som vi skal holde fast i med al vores styrke. 

Husk på, at Gud både er din personlige Skaber og din personlige Far. I følge Salme 139 har han skrevet en hel bog om dit liv, før du over hovedet var blevet født. Han har så mange gode planer for dig, at hans tanker er flere end sandkornene på en strand (Salme 139,18). Og han længes efter at dele disse tanker med dig. Derfor vil der komme tidspunkter, hvor han vil blæse på sit Ord på en særlig måde, når du læser et skriftsted, som han vil give til dig. Når det sker, vil det være som om, at det konkrete skriftsted bliver levende og springer ud af Bibelen, så det bevæger dig og favner dig. 

Jeg kalder dem for “livsvers”

Det er på denne måde, at Helligånden giver os det, jeg kalder for “livsvers”. Konkrete, personlige vers, som gives til den enkelte. Disse gudgivne vers rummer en levende åbenbaring af, hvad Gud vil bruge mig til, samt en særlig salvelse eller udrustning fra himmelen, som Gud kalder den enkelte til at vandre i. Der er et naturligt element i disse vers, fordi det ofte vil være vers, som helt naturligt begejstrer eller taler til mit hjerte, fordi de handler om noget, som passer med det, Gud har skabt mig til at gøre for ham. Fx vil en evangelist ofte få livsvers, der handler om at vidne for andre, mens en hyrde ofte vil få livsvers, der handler om Guds faderlige hjerte for mennesker. Men oveni det naturlige vil Gud gøre noget overnaturligt, når vi læser det eller de udvalgte vers, så vi ikke skal være i tvivl, om at Gud ville noget særligt med dette vers. 

Lad mig dele, hvordan Gud “gav” mig Salme 84,12 på en helt overnaturlig måde i mit liv. Min mor havde netop afleveret mig i en dansk lufthavn, fordi jeg skulle flyve til en Aglow konference i USA. Hun sagde farvel, og gik ud til bilen, men valgte alligevel at sende mig en sms med et konkret bibelvers fra bilen, før hun kørte. Der stod Salme 84,12, samt en kort bøn om velsignelse. Jeg fandt min Bibel frem med det samme og læste dette vers. Jeg oplevede med det samme både en uforklarlig vind i ventehalen og en indre kraft, som ramte mig. Der stod: “For Herren er sol og skjold, Herren giver nåde og ære. Dem, der vandrer i oprigtighed, nægter han intet godt.” Jeg læste det flere gange og undrede mig over den mærkbare oplevelse, som verset havde givet mig. Løftet fra sidste del af verset fyldte mit hjerte med en forventning om, at Gud ville give os det, som vi havde brug for (og som vi længe havde bedt for, uden at se et tydeligt bønnesvar). 

Et par minutter efter blev der åbnet for boarding for mit fly og jeg bevægede mig derfor hen mod flyet. Men jeg kunne ikke holde op med at tænke på verset. Så jeg skyndte mig at finde Bibelen frem igen, så snart vi var kommet op i luften. Jeg fandt Salme 84,12 igen, og fik den helt samme oplevelse som tidligere – selv om jeg nu sad oppe i en lukket flyver, højt oppe i luften. Den mærkbare vind var så tydelig, at jeg så mig omkring med undren og forventede, at de andre passagerer også ville reagere. Men det var åbenbart kun mig, der mærkede vinden. På denne rejse oplevede jeg nogle tydelige bønnesvar på det økonomiske område. Jeg rejste afsted med en følelse af at være en fattig stakkel, der ikke havde råd til noget, men kom hjem igen som en rig mand, der havde fået så meget, at jeg kunne købe nogle flotte gaver til min kone og børn. 

I løbet af det følgende år udvidede Gud det livsvers, han havde givet til mig, så det blev hele Salme 84, han “gav” til mig. Den handler om Guds nærvær, og jeg oplever, at Gud har givet den til mig på en særlig måde, fordi han kalder mig til at have en helt særlig vandring, hvor han vil drage mig ind i sit nærvær, så jeg kan bane vejen for andre ind til Guds faderhjerte. Blandt andet igennem de sange om Faderens kærlighed, som han har givet til mig. (Hvis nogen er interesseret, kan I høre en af disse sange her: https://youtu.be/B8g2fxq5ZLs). 

Det er sådanne livsvers, eller gudgivne ord, som Ordsp 4,20-23 minder mig om. Det, som han har talt til os på denne overnaturlige måde, skal vi bevare i vores tanker og sind. Som en åbenbaring om, hvem vi er kaldet til være og som vores primære udrustning til kampen, vi er kaldet til at kæmpe.

Lad os derfor bede om: 

  • At Gud må minde os om de “livsvers” eller gudgivne vers, som han allerede har givet til os. 
  • At Gud må give os en dybere forståelse af, hvor levende og personlig, hans Ord er. 
  • At Gud må hjælpe os til at vogte vores hjerter for de konkrete Ord, som han har talt til os. 
Faste for Danmark