Uge 34 – Unge, som faster

Skrevet af Peter Tinggaard

4 Mos 6,2: “Tal til israelitterne og sig til dem: Når en mand eller kvinde aflægger det særlige nasiræerløfte for at vie sig til Herren, … ”

Nasiræerløftet var specielt for mennesker, der ville indvie sig til Gud på en særlig måde. De måtte ikke drikke vin og skulle holde sig fra alt, som ville gøre dem urene. De måtte heller ikke klippe håret, og deres lange hår var derfor et synligt tegn på, at de var indviet til Gud. De få bibelske eksempler, som vi har på nasiræerer, viser os, at det var et kald, som blev startet i en meget ung alder. Fx hører vi om Samuel og Johannes Døber, at de blev sat til side for Gud i en meget ung alder. De gav både deres barndom og særligt deres ungdom til Gud. Hvor andre unge brugte deres teenageår til at forfølge egne lyster og egne mål, brugte de i stedet deres teenageår til at forfølge Gud med alt, hvad de var. Deres radikale overgivelse til Gud banede vejen for, at han kunne starte noget helt nyt igennem dem. Utallige år med oprør og frafald blev vendt igennem dem, så Gud i stedet kunne bringe vækkelse, genoprettelse og forvandling til hele nationen.

The Call Washington

I år 2000 blev ca. 400.000 kristne samlet til en dag med bøn og faste i midten af Washington, USAs hovedstad. Det blev ledt af en forbeder, som hed Lou Engle. Deres erklærede mål var og er: “At forme historien igennem bøn og faste.” Der var både unge og gamle til stede, men hovedparten af deltagerne var unge. Mens Lou Engle forberedte dette arrangement, blev hans egen 12 årige søn, Jesse Engle, så grebet af visionen, at han selv påtog sig en 40 dages juice faste. Han indviede sig til at være en nasiræer for Gud. Under hans fasteperiode, gav Gud ham en drøm.

Han var et sted, hvor to bander var i krig. Det var Satans bande mod Guds bande. Han var kun 12 år gammel, men han ville så gerne være med i kampen for Gud, at han gik hen til en af krigerne fra Guds bande og spurgte ham: “Hvor gammel skal man være for at være med?” Den unge mand svarede: “Reglerne er blevet ændret. Tidligere skulle man være 21 år, men tallene er blevet byttet om, så man i stedet kan være 12 år nu.”

For Jesse blev drømmen en meget stærk bekræftelse på, at han var udvalgt til at gøre en forskel i Guds kamp mod Satan.

På selve dagen, d. 2 september 2000, var Jesse på scenen med sin far, hvorfra han bad en bøn foran de 400.000. Dette er bønnen, han bad (i en dansk oversættelse):

“Gud, jeg råber ud til dig lige nu. Rejs op nasiræerne, Herre, som råber i ørkenen, Herre. Mennesker, som brænder i ørkenen for dig, i brand for dig, Herre! De skal ikke have nogen tolerance for Jezebel i deres hjerter, Herre.

Vi vil være en generation af nasaræer med en dobbel salvelse, Herre. Og når vi råber ud til dig om vækkelse i vores land, Herre, vil vi være et omdrejningspunkt for historien, Herre. Vi vil brænde for dig, Herre. Vi vil være så meget i brand for dig. Vi vil ikke have andet end dig, som vi er optaget af, Herre. Jeg beder bare om, at du vil rejse denne generation op i Jesu navn, i en ung alder, Herre. Som 12-årige og ikke bare som 21-årige. I en ung alder, Herre! Jeg råber det ud: Rejs dem op, Herre! Rejs dem op, rejse dem op over hele denne faldne verden. Jeg beder om, at de langhårede (dvs. nasiræerne) må blive rejst op. Lad de langhårede blev rejst op!”

Du kan selv høre og se hans bøn her: https://youtu.be/pjbtvGn625M

Gud gjorde mange ting igennem denne 12 årige nasiræer og hans bøn den dag. Her er to eksempler:

En af de 400.000, som var samlet i Washington, var en ung kvinde på 14 år. Hun klædte sig i mørke klæder, elskede dødsmetal og skar sig selv med skarpe genstande, fordi hun ønskede at begå selvmord. Alligevel havde hun af uforklarlige grunde sagt ja til at komme, da hun blev inviteret. Dagen før selve arrangementet så hun 12 årige Jesse Engle komme gående. Hun så et brændende lys i hans øjne og tænkte: “Det er det, jeg søger i mit liv!” Da Jesse bad den omtalte bøn, dagen efter, blev hun øjeblikkeligt udfriet af alt, hvad hun havde været bundet af, og hun indviede sit liv til Jesus som en nasaræer. Siden da har Gud rejst hende op og ledt hende til at arbejde med politik i Washington, hvor hun hjælper en ny generation af retfærdige politikere med at bryde igennem.

Selve Jesses bøn blev et viralt hit via de sociale medier, så den blev spredt ud over hele verden. Den antændte forbedere ud over hele verden til bøn og faste, og den berørte specielt teenagere med et kald til at være nasiræer og til at indvie sig til Gud.

Jeg deler disse anekdoter om The Call og særligt om Jesse Engle, fordi jeg længes efter, at Gud må gøre det samme i Danmark. Den sidste uges tid har jeg haft en stærk, indre længsel efter, at Gud skal rejse op sådanne helhjertede unge i Danmark. Unge som Jesse Engle, som søger Gud under bøn og faste. Unge, som bruger deres teenageår på Gud – i stedet for at spilde den på nyttesløse og tomme ting.

Jeg glæder mig over de mange modne forbedere, vi har i Danmark, som på trods af skavanker og udfordringer giver sig selv til Gud under bøn og faste. Men det skal ikke bare være de modne, som faster og beder. Gud vil også rejse op de unge. Ved Guds nåde vil vi derfor bede frem en ny generation af unge forbedere. Unge, som allerede indvier sig til Gud fra en meget ung alder. Unge, som søger Gud af hele hjertet, således at han kan bruge dem til at forvandle vores nation.

Bed derfor om

  • At Gud må bane vejen for, at der kan afholdes sådanne bøn og faste dage i Danmark med tusindvis af forbedere.
  • At Gud særligt må rejse op de unge til at søge Gud under bøn og faste.
  • At Gud må vise os i Faste for Danmark, hvordan vi kan antænde de unge med Guds brand for vækkelse.
Faste for Danmark