Uge 41 Danmark og korset

Skrevet af Peter Tinggaard

De fleste danske forbedere har både takket Gud for og mindet ham om korset i det Danske flag, når de beder for Danmark. Det har jeg også selv gjort. For vores flag indeholder nogle fantastiske symboler, som vidner om vores kristne arv. I flaget ser vi således et hvidt kors, der stråler af renhed omringet af en rød farve, som minder os om Jesu blod. Flaget udstiller klart og tydeligt, hvad vi længes efter, at Gud skal åbenbare for alle danskere!

Heldigvis er korset ikke bare et symbol. Den er selve fundamentet for alt, hvad Gud har planlagt og udtænkt for Danmark. Den viser os vejen ind til det grænseløse skattekammer af himmelske velsignelser, som han længes efter at give os. Når landets forbedere løfter og bærer nationen frem til dette kors, vil det medføre radikale ændringer i Danmark. For korset ændrer alt. Den giver liv i stedet for død, helbredelse i stedet for sygdom, velsignelser i stedet for forbandelser, glæde i stedet for sorg og håb i stedet for modløshed. Korset proklammerer for enhver magt og myndighed i Danmark, at Gud allerede har vundet den endelige sejr. Hvis han kan finde vægtere i Danmark, som vil rejse sig og tage imod korsets sejr på landets vegne, vil det medføre en total forvandling af Danmark. Det er på denne måde, at Gud vil opfylde det profetiske løfte, som han gav sin Søn i Salme 2,7b-8: Du er min søn, jeg har født dig i dag. På din bøn giver jeg dig folkene som ejendom og den vide jord som arvelod.”

Jeg har skrevet en sang, som jeg tit bruger, når jeg skal bede for Danmark. Den proklammerer korsets sandhed over vores nation, og derved hjælper den mig til at bede for Danmark med tro og forventning.

Et mægtigt håb

Når vi ser på Danmark i dag. Når vi ser, at landet lider.
Så råber vi på Jesus, Jesus, Jesus! Du er vort håb.

Når vi ser, at mørket tager til. Når vi ser, at gudløshed råder.
Så råber vi på Jesus, Jesus, Jesus! Du er vort håb.

Alle landets synder har du sonet. Alle landets sygdomme har du selv båret.
Alle vor forbandelser, de blev lagt på dig.
Alle himmelens velsignelser har du ved din død åbnet op for os.
Alt, hvad du har vundet, vandt du for os.

Så i dig er der håb for Danmark. I dig er der liv i overflod.
I dig har vi lægedom.
I dig er fjenden besejret. I dig er alle ting muligt.I dig har vi et mægtigt håb.

For du er for os, hvem kan stå imod dig.
Du er i os, du er ustoppelig.
Du er med os, hvilket herligt håb.
Du er for os, hvem kan stå imod dig.
Du er i os, du er ustoppelig.
Du er med os, hvilket herligt håb.

Når vi ser på Danmark i dag. Når vi ser, at landet lider.
Så råber vi på Jesus, Jesus, Jesus! Du er vort håb.

Når vi ser, at mørket tager til. Når vi ser, at gudløshed råder.
Så råber vi på Jesus, Jesus, Jesus! Du er vort håb.

Du kan evt. se en video med sangen ved at trykke HER!

  • Bed Gud om åbenbare for dig, hvad korsets sejr betyder for Danmark! (Giv Gud tid til at tale)
  • Proklammer over Danmark, hvad Gud åbenbarer for dig.
  • Tag tid til at prise Jesus for hvad, han har gjort for vores land!
Faste for Danmark