Uge 3 – Store byttedag

Skrevet af Peter Tinggaard

Es 61,1-3a: “Gud Herrens ånd er over mig, fordi Herren har salvet mig. Han har sendt mig for at bringe godt budskab til fattige og lægedom til dem, hvis hjerte er knust, for at udråbe frigivelse for fanger og løsladelse for lænkede, for at udråbe et nådeår fra Herren og en hævndag fra vor Gud, for at trøste alle, der sørger, for at give Zions sørgende hovedpynt i stedet for aske, glædens olie i stedet for sørgedragt og lovsang i stedet for svigtende mod.”

I Danmark har vi en konkret dag hvert år, som typisk omtales som “den store byttedag”. Det er den første hverdag efter jul, hvor forretningerne atter har åbent og hvor mange personer møder op for at få byttet nogle af deres gaver. Generelt hedder det, at hvis du har gemt din kvittering og hvis gaven er i uåbnet stand, står forretningen klar til at tage din gave retur. Derved får du lov til at bytte din gave til enten penge eller en anden gave. Derved navnet: Store byttedag!

Men i denne weekend ledte Gud mig til at gøre temaet “Den store byttedag” til vores overordnede vision for forbønnen ved det Englevagt arrangement, som jeg beskrev i sidste uge. Det var dybest set også det, som hele englevagt arrangementet drejede sig om. At vi på Guds vegne var udsendt (som Jesus) for at tilbyde mennesker ved karnevalet de mest utrolige byttehandler.

Da jeg skulle introducere vores tema for forbønnen til alle “englevagterne” om fredagen, startede jeg min præsentation med et enkelt spørgsmål: “Hvem stoler vi mest på? Elgiganten eller Gud?” Derefter løftede jeg en kvittering op og sagde: “Hvis jeg har fået en gave som er købt i Elgiganten og jeg indleverer gaven til forretningen sammen med en kvittering og indenfor byttefristen, hvad forventer jeg så? Hvor sikker er jeg på, at de vil bytte min gave til penge eller til en anden gave?” “100 %”, svarede flere tilhørere med det samme.

“Men hvorfor har vi ikke den samme tillid til Guds løfter om at bytte ting?”, fortsatte jeg. “For det var dybest set en lang række løfter om konkrete byttehandler, som Jesus gav til os, da han læste Es 61,1-3 og efterfølgende erklærede, at “i dag er det skriftord gået i opfyldelse”.

Versene erklærer, at Jesus var salvet til at give mennesker nogle fantastiske og helt urimelige byttehandler.

 • det gode budskab i stedet for det, de fattige var vant til.
 • lægedom i stedet for knuste hjerter
 • frigivelse i stedet for fangenskab
 • et nådeår i stedet for det, folk havde før
 • trøst i stedet for sorg
 • hovedpynt i stedet for aske
 • glædens olie i stedet for sørgedragt
 • lovsang i stedet for svigtende mod.

Gud lover os ganske enkelt, at hvis vi vil give ham en lang række negative ting fra vores liv, så vil han tage imod disse ting som byttehandler og give os det modsatte i stedet. Igennem korset udvidede han sit løfte ved at tilbyde os sin egen søns retfærdighed og alle himmelens åndelige velsignelser, hvis vi som mennesker var villige til at give ham vores synder og vores uretfærdighed. Det kan være lidt svært for os at forstå, hvorfor han vil give sådanne enorme himmelske gaver for ting, som er ødelagt og forbandet, men sådan er han. Der er ingen forretning på jorden, som vil give os den slags byttehandler, men Gud gør det heller ikke for at få de ting, vi kan give til ham. Han gør det for at fjerne de ting fra vores liv, så vi i stedet må få plads i vores liv og i vores hjerter til at modtage de ting, som han har til os. Derfor er det også enormt vigtigt for Gud, at han virkelig får de ting, der er vores andel af byttehandlen.

“Giv mig mine ting tilbage!”

En kendt engelsk forfatter og profet, som hedder Graham Cooke, fik engang en drøm. I den var han kommet til et konkret sted i himlen, hvor Jesus var på vej op imod ham. Han havde haft mange lignende drømme før, og i dem var Jesus altid fuld af liv og glæde, når han kom; men ikke denne gang. I drømmen marcherede Jesus hurtigt op af bakken og han så vred ud. Graham kiggede på ham og begyndte at bevæge sig baglæns i frygt.
Jesus sagde: “GIV MIG MINE TING TILBAGE! Du har taget noget, som tilhører mig!” Graham anede ikke, hvad han snakkede om og forsøgte at svare undvigende, men Jesus blev ved med at komme tættere på. “GIV MIG MINE TING TILBAGE!” Sådan fortsatte Jesus, indtil Graham lå på sin knæ, grædende og hjælpeløs.

Så sagde Jesus: “Dine bekymringer, din vrede, din sorg, dine forbandelser. Jeg gav mit liv for at få de ting, og nu forsøger du at tage dem tilbage. De tilhører mig og jeg vil ikke dele dem med dig. GIV MIG MINE TING TILBAGE!”

Sådan er Gud. Han vil give os de mest fantastiske byttehandler, men han vil ikke give slip på det, som du giver til ham. Når først han har betalt så meget for at disse ting, vil han ikke acceptere, at du tager dem tilbage. De tilhører ham. Han ønsker, at vi skal tænke det samme om de ting, som han har givet os til gengæld. De tilhører os og ingen skal have lov til at tage dem fra os.

Bed derfor om

 • At de kristne i Danmark må lære at stole på Guds hjerte i forhold til de byttehandler, som han tilbyder os.
 • At Faste for Danmark må blive et salvet redskab til at formidle byttehandler imellem Danmark og Gud.
 • At Gud må vise dig ting i dit liv, som tilhører ham og som han ikke vil dele med dig. (bekymringer, frygt, vrede, osv)
Faste for Danmark