Uge 3 Faste for den næste generation Del 1

Skrevet af Peter Tinggaard

Mal 3,23-24: “Se, jeg sender profeten Elias til jer, før Herrens dag kommer, den store og frygtelige. Han skal vende fædres hjerte til deres sønner og sønners hjerte til deres fædre, så jeg ikke skal komme og slå landet med forbandelse.”

”Du skal ikke prøve på at oprejse en tjeneste, der forvandler nationer, hvis ikke du samtidigt vil give dig selv til unge mennesker. For det er ved at være en far for dem, at du bliver en far for en hel generation. Vores samfund bliver formet og forvandlet igennem den måde en generation giver sig selv til den næste. Enten til det bedre eller til det værre.”
    – frit efter Lou Engle ”The Jesus Fast”.

En dag i foråret 2017, var jeg på vej hjem fra et møde i Kolding med bedehus Danmark. Jeg sad i toget og var ved at læse en bog af Lou Engle, som hedder “The Jesus Fast”. Jeg var kommet til et helt fantastisk kapitel, som handlede om faste for den næste generation. Hele kapitlet talte enormt stærkt til mig, og jeg blev så opslugt af bogen, at jeg næsten glemte mine omgivelser. Men pludselig begyndte jeg at mærke en kraft, som strømmede igennem mig – ligesom elektricitet. Den var så stærk, at min krop begyndte at ryste. Jeg kunne godt holde kroppen i ro, hvis jeg koncentrerede mig om det, men hvis jeg blot fortsatte med at læse, kom min krop til at ryste en så meget, at de andre passagerer i toget helt sikkert har tænkt, at jeg havde en slags rystesygdom. Så snart jeg havde afsluttet dette kapitel, lagde jeg bogen fra mig, så jeg kunne give Gud plads til at tale til mig.”Dette skal være dit fokus for din næste 40 dages faste,” sagde han med det samme. “Du skal faste for den næste generaiton.” Samtidigt mærkede jeg en voldsom glæde og forventning indvendigt.

Nogle uger senere talte Gud igen om min kommende fastetid. Han viste mig, at det ikke bare skulle være min egen personlige fastetid. Jeg skulle kontakte Aglow i Danmark (hvor jeg er rådgiver for deres nationale ledelse) og etablere et samarbejde med dem, således at vi sammen kunne skabe en fælles bøn og faste tid for både Faste for Danmark og Aglow. En bøn og faste tid, hvor det primære fokus skulle være at bane vejen for en ny generation.

Behovet er enormt!

Selv om min oplevelse i toget var overnaturlig, så var der også en naturlig grund til, at dette kapitel rørte mig så meget. For jeg havde længe haft en byrde for den næste generation, fordi jeg savnede at se flere unge ved de bønnearrangementer, som jeg deltager i. Jeg har fx afholdt en lang række bønneseminarer i forskellige danske byer, hvor jeg gang efter gang oplever, at det primært er de ældre, som deltager. I forængelse af dette er langt de fleste af deltagerne i Faste for Danmark over 40 år. Det samme mønster kan også findes i Bedehus Danmarks årlige bedeuge. Heldigvis har jeg også haft nogle få oplevelser af bønnearrangementer for de unge, hvor der kommer en masse unge, når bønnen bliver arrangeret af og tilpasset unge mennesker, men til disse arrangementer kommer der næsten ingen ældre. Det samme mønster kan spores i de fleste kirker. Det er primært de ældre, som kommer til menighedens bedemøder, og ved de unges bønnetiltag er det stort set kun de unge, som deltager. Men hvor er de samlinger, hvor unge og ældre forenes i helhjertet og livsforvandlende bøn?

Som rådgiver for Aglow i Danmark er jeg år for år blevet mere og mere begejstret for det, som denne bevægelse indeholder. Jeg er fuldt ud overbevist om, at de bærer et særligt mandat fra Gud, som ikke kun gælder de ældre. Utallige unge kunne blive velsignet og forvandlet igennem deres arbejde, men desværre oplever jeg nogenlunde samme aldersfordeling hos dem, som ved de fleste bønnearrangementer. De fleste deltagere er over 40 år, og der er næsten ingen unge mennesker.

Bøn og faste for den næste generation

Da jeg delte mine tanker og erfaringer med Aglows nationale ledelse, oplevede de også, at det var Guds ide. Derfor er vi i denne tid ved at klargøre en fælles bøn og faste tid for den næste generation. Selve fastetiden vil blive indledt onsdag d. 14 februar og vil blive afsluttet igen d. 25 marts. Vi er ved at klargøre et hæfte om denne fastetid, som kan udskrives og bruges af enhver, som gerne vil deltage. Hæftet vil både indeholde en kort introduktion til fasten, en vejledning i forskellige former for faste (forskellige måder at deltage … ), en andagtstekst for hver uge og et vers til hver dag i fasten. Jeg er overbevist om, at dette er Guds ide … og derfor har jeg store forventninger til hele processen. Han kalder os til at bede og faste med dette fokus, fordi han vil forvandle vores nation. Ved at faste indrømmer vi også overfor Gud, at vi ikke selv kan løse dette problem med generationerne. Vi er ikke i stand til at bane vejen for en ny generation uden Guds hjælp.

Personligt har jeg allerede oplevet noget af det, som Gud kan gøre igennem en faste. Da jeg fastede i 40 dage for et par år siden, åbenbarede Gud sit faderlige hjerte på en sådan måde for mig, at jeg selv blev forvandlet. Han lærte mig om sin faderlige velsignelse og førte mig igennem en proces, hvor jeg selv bad min jordiske far om denne velsignelse. Hele processen har givet mig et langt større “faderhjerte” for både mine egne børn og for andre mennesker. Før denne fastetid havde jeg kun en gang oplevet, at andre mennesker opsøgte mig for at blive en mentor for dem, men efter denne faste blev jeg opsøgt af tre personer indenfor det næste halve år. For Gud havde klargjort mit hjerte til at være en far for andre. Og det kunne mærkes …

Bed derfor om

  • At Gud må klargøre dit hjerte til denne fastetid … hvis du skal være med.
  • At Gud må åbenbare i hvilket omfang, du skal deltage.
  • At Gud virkelig må bane vejen for den næste generation.
Faste for Danmark