40 dage – Fædre og mødre

Skrevet af Peter Tinggaard

Mal 3,24: ”Han skal vende fædres hjerte til deres sønner og sønners hjerte til deres fædre, så jeg ikke skal komme og slå landet med forbandelse.”

Gud ønsker både at vende fædres hjerter til deres sønner og sønners hjerter til deres fædre, så landets familier kan blive genoprettet, helbredt og forsonet. Hvis ikke det sker, vil landet i stedet blive overgivet til de forbandelser, som hadet og bitterheden i vores hjerter vil medføre.

Gud vil både forvandle fædrenes og sønnernes hjerter, men han ønsker at starte med fædrene, fordi de bærer hovedansvaret for hele familien. Det er deres ord og handlinger og deres hjerters tilstand, som bærer det primære ansvar for konflikten mellem dem og deres børn. Hvis de kan lære at afspejle Guds faderlige hjerte, vil det skabe de allerbedste betingelser for genoprettelse og forsoning for hele familien. Derfor indebærer Guds løfte om at vende fædres hjerter til deres sønner mest af alt et løfte om, at Gud vil dele sit faderlige hjerte med os. Han vil, at vi skal smage og se, at han er god. Han vil dele sit faderhjerte med os, så vi selv kan blive gode og barmhjertige fædre og mødre for vores børn. Fædre og mødre, som afspejler ham.

Når Gud i denne tid har udfordret os til at bede og faste for den næste generation, så rummer hans udfordring et fantastisk løfte. Mens vi faster, vil han give os sit hjerte. Han vil åbenbare sit faderhjerte for os, så vi helt naturligt (ud fra et forvandlet hjerte) kan elske næste generation, som Gud elsker dem.

Personligt har jeg erfaret, hvordan Gud gør dette, når vi faster. I min lange faste i 2015 havde jeg selv en forventning om, at hele fasten og mine bønner skulle handle om Danmark. Men jeg fik ikke bedt særlig mange bønner for Danmark. For Gud demonstrerede igen og igen, at hans dagsorden for hele fasten var at formidle sin faderlige velsignelse til mig. Så mens jeg fastede, åbenbarede han højden og dybden og længden og bredden af sit hjerte for mig på en sådan måde, at jeg blev totalt forvandlet af det. Jeg fik et helt andet faderhjerte end det, jeg havde før. Jeg blev en langt bedre far for mine egne børn, samtidigt med at jeg også fik et langt større faderhjerte for alle andre mennesker. Jeg blev sat fri for en masse mindreværd og menneskefrygt, så jeg i stedet kunne give mig selv (og min tjeneste) til mennesker på et helt andet plan – som en åndelig far for Guds børn.

I denne uge vil Gud gøre noget lignende i dit hjerte. Han vil vende vores hjerter ved at formidle sit hjerte til os. Han vil gøre os til åndelige fædre og mødre for den næste generation.

PDF med hæftet for alle 40 dage, kan downloades HER!

Faste for Danmark