Uge 1 Mind Gud om dette løfte!

Skrevet af Peter Tinggaard

Denne andagt er tidligere blevet delt i 2016, men som forbeder har jeg lært, at en af vores primære opgaver er at minde Gud om de løfter, som han har givet os. For når vi er sikre på, at et konkret ord var fra Gud, men vi fortsat ikke har set det fulde svar, så er det vores gudgivne opgave at minde ham om løftet. Hvis ikke vi lærer denne lektie, vil det kun være meget få af Guds løfter, som vi kan forvente at se opfyldt.

Her kommet andagten fra 2016:

Lars Bo Olsen, som både er ledende præst ved Åben Kirke i Herning og formand for frikirkenet, delte et profetisk ord på årets bedeuge, som han modtog på Danmarks vegne ved en konference i Manchester, England. Alle, som deltog i bedeugen, vil kunne bekræfte, at Guds Ånd virkede med, da han delte ordet, og vi oplevede alle, at dette profetiske ord virkelig var og er fra Gud til Danmark. Derfor har jeg også valgt at dele ordet med jer, så I kan være med til at bede for ordets opfyldelse.

I november 2015 deltog Lars og nogle andre danske ledere på en lederkonference i Audacious Church i Manchester, England. En af talerne ved denne konference var en pastor fra Las Vegas i USA, som hedder Benny Perez. Mens han var ved at undervise om gennembrud, erklærede han, at der var noget nyt på vej i Europa. Derefter afleverede han følgende profetisk ord:

“Jeg er kommet som en amerikaner for at sige, at min nation blev påvirket af det, som Gud gjorde her. Det forstår I forhåbentligt? I forstår, at reformationen og alt, hvad Gud har gjort, er kommet fra Europa, men siden hen er Europa blevet et koldt kontinent … Men det er ved at skifte nu, det er ved at forandres. I er nødt til at se det ske, ikke? Jeg vil bede for hver eneste ledende paster, fordi jeg vælger at tro uden forbehold, at en gennembruds salvelse vil blive frigivet, og at I kommer til at genkende, at Gud er med jer. I kommer ikke til at gøre brug af alle mulige undskyldninger. Dem kan I overgive til Gud.

Men jeg føler, dette er, hvad jeg føler. Jeg føler det SÅ SÅ stærkt. Jeg føler det gælder Danmark; jeg føler, det gælder Tyskland … (her kigger han direkte på Lars og peger i hans retning). Nej, nej, nej, jeg føler det. Lyt! (stemmen knækker, bliver rørt) Jeg føler, at det er for dig, mand (lang pause, mens han fortsat peger). Løft dine hænder lige dér, min ven fra Danmark (pause .. ). Her kommer Helligånden, brormand. Jeg siger dig det, lige nu …

Jeg ser Danmark lyslevende med ild, ilden fra Gud, ilden fra Guds nærvær. Og jeg siger dig lige nu. Modtag NU den KRAFT … FRELS en nation .. DANMARK … FOR JESUS. Jeg ser, at Gud vil fremskynde ting. Jeg ser ting, der har været holdt tilbage (ordret oversat: har været forsinket). Men ting vil blive udløst. Der vil ske et skifte! 2016, broder … gør dig klar …  gør dig klar … gør dig klar … gør dig klar … gør dig klar … gør dig klar … gør dig klar … gør dig klar … NU, NU, NU, nu, NUUUUUU (x5)”

Dette profetiske ord berørte Lars dybt, og efterfølgende blev han kaldt frem, så Benny Perez kunne bede for ham. Under forbønnen faldt han bagover på grund af Guds kraft – hvilket Lars ikke havde oplevet i mange år. Han fik en stærk forventning og tro for det, Gud vil gøre i Danmark i 2016.

Senere, da han var kommet hjem igen, modtog han en mail med profetien. Han læste den igennem og denne gang var det de mange gentagelser, som han fornemmede, Gud ville sige noget igennem. Han talte ordene “gør dig klar” og opdagede, at de blev gentaget otte gange. Otte er tallet for nye begyndelser. Således var det altid på den ottende dag, at jødiske drenge blev omskåret. Den ottende dag er også dagen efter en uge (altså syv dage + en dag). Dvs en ny uge. Ligesom vi på dansk siger: “mandag otte dage” for at sige, at det er mandagen i en ny uge (ikke i indeværende uge). Han talte også ordene “nu” og opdagede, at det blev gentaget fem gange. Fem er tallet for Guds nåde.

Alt i alt oplevede Lars, at Gud igennem det profetiske ord ville sige til Danmark: 2016 bliver et år med forandring og gennembrud, med nye begyndelser og med nåde! Det bliver et år, hvor vi (som Ezekiel i Ezek 37) skal tale på Guds vegne til de døde ben, og de vil blive levende igen. Det bliver et år, hvor nåden vil trænge ud til mange frafaldne sønner og døtre (ligesom beretningen om den fortabte søn).

Hvis I selv vil høre den inspiration og undervisning, som Lars Bo afleverede til bedeugen, kan I trykke på dette link.

Bed derfor om:

  1. At 2018 må blive det år, hvor vi ser dette profetiske ord opfyldt.
  2. Læs gerne Ezek 37,1-14 og brug teksten til at bede for Danmark, at Gud må gøre det, som er dødt, levende igen.
  3. Åben dit hjerte for Gud, så han kan dele sine tanker om 2018 for dit liv til dig. Han længes efter at give dig gennembrud og nye begyndelser i 2018.
Faste for Danmark